دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

صورتجلسه هفتم تا دهم هیات مدیره دوره سی و دوم كانون وكلای دادگستری مركز
 
صورتجلسه هفتم تا دهم هیات مدیره دوره سی و دوم كانون وكلای دادگستری مركز
هفتمین جلسه هیأت مدیره

هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره سی ودوم كانون وكلای دادگستری مركز در ساعت ٠٩:٠٠ روز سه شنبه ١٤٠١/٠٨/١٧با ریاست جناب آقای صفادوست و حضور خانم بهنامی و آقایان شاه محمدی، نظری، حبیب زاده مؤمن، صدری خانلو، یاراحمدی، فرحناكیان، طالع، قاسمی عهد، پاشاامیری، امینی، فارسانی، سردار زاده، حسینی، كریمی لاریمی، عبدی و عبدالهی لاشكی تشكیل شد.

پیش از دستور

آقای صفادوست: از هر دو كمیسیون صدور و انتقال استدعا دارم هر چه زود تر با كمك آقایان شاه محمدی و نظری كار خود را شروع كنید. قرار است فراخوان ثبت نام همكاران اركان ها هر چه زودتر منتشر شود.

آقای حسینی: در دوره ٣١، ضرورت اصلاح و تدوین آئین نامه داخلی نحوه تشكیل و اداره كمیسیون های كانون دادگستری مركز و آئین نامه نحوه انتخاب اعضای كمیسیون های كانون وكلای دادگستری مركز به تصویب رسیده است. هرگونه تغییر در آن، مستلزم عدول از مصوبه پیشین و رعایت تشریفات مقرر می باشد.

آقای صفادوست: معاونت محترم قوه قضائیه با قرار ملاقات با رئیس، نواب رئیس كانون مركز و آقای امینی موافقت كردند و در مورد اصلاحات آئین نامه با ایشان صحبت خواهد شد.

آقای سردارزاده: پیشنهاد دادند كه داوطلبان كمیسیون ها بیشتر از دو كمیسیون ثبت نام نكنند تا بتوانند از از دانش و همكاری و نظر دوستان و همكاران محترم دیگری هم بهره مند شویم.

آقای پاشاامیری: به حقوق اساسی و حقوق بنیادین مردم كانون وكلا باید ورود جدی تر داشت و ساز و كاری را بدون ایجاد تصور تقابل با حاكمیت ایجاد كرد و در دیدار با معاونت محترم قوه قضائیه این موضوع نیز مطرح شود.

آقای فرحناكیان: پیگیری پیشنهاد آقای طالع در برگزاری مراسم قدردانی از زحمات هیأت مدیره قبلی مطرح نمودند.

آقای فارسانی: بابت گرفتن وقت ملاقات با معاون محترم قوه قضائیه و فتح باب تعامل بعد از مدتها تشكر و قدردانی می كنم استدعا دارم در جلسه بحث اصلاح آئین نامه، رفع مشكلات كارآموزان، بازرسی بدنی و احترام به همكاران در محاكم، انتشار آراء برای شفافیت، رسیدگی عادلانه و غیر سیاسی و همراه با رأفت اسلامی بازداشت های اخیر، و همكاران، حذف تبصره ٤٨، برقراری جلسات ماهیانه مستمر مطرح شود و امیدوارم آثار خیر جلسات برای عموم همكاران نمودار باشد. مطلب دوم اینكه تصویب و تأكید شد اعضای كارگروه پیگیری همكاران بازداشتی بدور كار تبلیغی و استوری و پست اقدام به پیگیری امور همكاران نمایند و به هیأت مدیره و ریاست محترم گزارش دهنده متأسفانه برخی از دوستان كم لطفی می كنند و صنف حساس هستند به این مسائل، لطفاً برای همكاران كار كنیم نه اینكه صرفاً بدون خروجی تبلیغ شود، استدعا دارم شأن و اهمیت كار لحاظ شود.

آقای صفادوست: دیروز با یكی از معاونین دادسرای امنیت شخصاً صحبت كردم و اگر اعضای كارگروه هم خواستند مطلبی منتشر كنند حسب هماهنگی با یكی از نواب رئیس باشد.

آقای قاسمی عهد: مساله تفتیش بدنی به عنوان فرد اجلی بی احترامی به وكلا محسوب می شود و دلایل موجه برای غیرقانونی بودن این موضوع وجود دارد. برخی از وكلاء اعضای تبصره ماده ٤٨ متأسفانه پیشنهاد حق الوكاله های نجومی مطرح نموده اند.

آقای صفادوست: از حفاظت اطلاعات دادگستری تهران برای ارائه پیشنهاد قرار است ملاقاتی داشته باشیم.

آقای قاسمی عهد: صحبت شود كه لمس بدنی حداقل با دستگاه صورت پذیرد.

آقای كریمی لاریمی: نسبت به رفتار نامناسب كارمندان قضایی تذكر دادند. هزینه گیت را می توان با كانون كارشناسان، كانون مركز و قوه قضائیه تقسیم كرد. اعتراض زیادی به آراء صادره نشان از صدور آرای ضعیف دارد. قضات معرفی شده مراجعه شبه قضایی از دانش كافی مرتبط با آن مرجع برخوردار نیست. تكمیل بهتر سیستم های الكترونیكی از جهت دسترسی وكلا مورد تقاضاست. امكان استفاده از تجارب قضات جهت ارائه در كانون وكلای برای علاقه مندان فراهم گردد.

آقای صفادوست: موارد بسیار خوبی جناب كریمی مطرح كردند.

آقای عبدی: برخی از پیشنهادات همكاران مربوط به حوزه صلاحیت معاونت محترم قوه قضائیه نیست و در حوزه اختیارات مدیر بخش های خود است. جهت افزایش شأن وكلا می بایست كار كرد اجتماعی وكلا را افزایش داد و كانون باید وارد دسته های اجتماعی شود.

آقای صفادوست: جهت هماهنگی بیشتر این دستور جلسات یكی از نمایندگان كانون مركز در شورای اجرایی اسكودا در جلسات هیأت مدیره دعوت شود.

آقای شاه محمدی: پذیرفته شدگان آزمون ١٣٩٩ بر اساس آئین نامه ١٣٣٤ امكان كارآموزی در دادگستری فراهم شده است.

خانم بهنامی: استفاده از تجربه قضات كه یك طرفه نباشد و قضات نیز از تجربه وكلا استفاده نماینده و امكان این موضوع نیز بررسی شود.

آقای طالع: همانطور كه آقای پاشاامیری فرمودند بیانیه ای اخیریكه نمایندگان مجلس در خصوص اعتراضات صادر كرده اند، بیانیه ای نامناسبی بود و مانع آشتی ملی خواهد شد. به ایرادات دادنامه اخیر از دادگاه انتظامی قضات نزد معاون اول قوه هم اشاره فرمایند تسری تبصره ماده ٤٨ ق.آ.د.ك به دادگاه اطفال نیز مشكلات اجرای این ماده را بیشتر كرده است.

آقای صفادوست: آقای طالع قراری بگذارید تا برویم درباره معاضدت در زندان اوین با مسئولان مربوطه صحبت كنیم.

آقای نظری: به آقای مصدق در مورد مساعدت به كانون ها جهت پیگیری همكاران بازداشتی یادآوری گردد. همكاری انفورماتیك قوه قضائیه با كانون ها كاهش یافته است و جناب مصدق دستوری جهت افزایش این همكاری صادر بفرمایند. گیت های امنیتی بسیار گران است و بهتر است بازرسی های بدنی با فناوری های جدید حذف شود. دعوت از قضات در مواردی مثر ثمر نبود. لذا دعوت از قضات در مواردی بسیار عالی و در مواردی جالب توجه نبود. لذا دعوت از قضات نیاز به معیار مشخص دارد.

آقای حبیب زاده مؤمن: ایرادات آئین نامه ای خود را مطرح كردند و عدم رعایت اعلام دستور جلسه صحیح و رعایت مدت در نظر گرفته شده برای بیان پیش از دستور ایراز ناراحتی كردند. به ضرورت صدور قرارهای تأمین متناسب برای همكاران در پرونده های مربوطه در مذاكره با معاون اول قوه قضائیه تأكید داشتند.

آقای صفادوست: ایرادات آقای حبیب زاده را وارد دانستند. آقای رضایی گزارش خود را جهت ارائه مدون نموده اند.

آقای قاسمی عهد: لیست فعالان كمیسیون ها در ٤ تا ٥ دوره اخیر به خصوص تكراری های آن ها مشخص شود.

آقای رضایی چیانه: گزارش مكتوب ارائه شده است . در سه بخش است و در آن راجع به كمیسیون های مختلف اظهار نظر شده است و پیشنهاد ایجاد اداره رفاه با انحلال چند كمیسیون رفاه، فرهنگ و هنر، حمایت، كارآفرینی، ورزش داده شده است. اطلاعات لازم برای پیشنهاد صحیح جناب قاسمی عهد را نداشتم و با مجوز ریاست كانون این اطلاعات در اختیارم قرار گیرد.

آقای صفادوست: تصمیم گیری در مورد گزارش كار آقای رضایی چیانه در دستور جلسه بعد هیأت مدیره قرار گیرد.

آقای حبیب زاده مؤمن: ضمن تشكر از زحمات گزارش ارائه شده آقای رضایی چیانه را كامل نمی دانم. ساختار ارائه شده بیشتر در خصوص تعداد غیبت ها، تعداد جلسات، ضعف در نظارت می باشد. پیشنهاد اصلاح و الحاق برخی مواد به آئین نامه های موجود را دارم.

آقای رضایی چیانه: بر خلاف آقای حبیب زاده به اصلاح آئین نامه های موجود اعتقاد ندارم و بهتر است یك آئین نامه جدید بنویسیم و تصویب كنیم.

آقای طالع: پیشنهاد اداره رفاه پیشنهاد خوبی از جانب آقای رضایی چیانه است.

آقای سردارزاده: نسبت به اعطای مهلت اخذ مفاصا حساب مالیاتی و رفتار ناخوشایند اداره مالیات اظهار نظر كردند. ترتیبی داده شود كه همكاران محترم در آبان ماه برای اخذ مفاصاحساب مجبور به پذیرش نا متعارف اداره دارایی نباشند.

دستور چهارم: بررسی پرونده های صدور، انتقال و سایر درخواست ها

- هیأت مدیره به صورت غیر علنی به پرونده های متقاضیان صدور و انتقال رسیدگی نمود.

(جلسه در ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید.)

دبیر خانه هیات مدیره

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز

هشتمین جلسه هیأت مدیره

هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره سی ودوم كانون وكلای دادگستری مركز در ساعت ٠٩:٠٠ روز یكشنبه ١٤٠١/٠٨/٢٢با ریاست جناب آقای صفادوست و حضور خانم بهنامی و آقایان شاه محمدی، نظری، حبیب زاده مؤمن، صدری خانلو، یاراحمدی، فرحناكیان، طالع، قاسمی عهد، پاشاامیری، امینی، فارسانی، سردار زاده، حسینی، كریمی لاریمی و عبدالهی لاشكی تشكیل شد.

پیش از دستور

آقای شاه محمدی: از دیدار با معاون قوه قضائیه گزارش دادند. جمع آوری نظرات اعضای هیأت مدیره و اسكودا انجام شد. آقای صفادوست گفتند ضمن حفظ استقلال آماده همكاری هستند. بحث ایرادات تبصره ماده ٤٨ ق.آ.د.ك مطرح گردید. پیشنهاد كردم اصل را بر صلاحیت بگذاریم. اصلاحات زودتر ابلاغ شود و ایرادات اعلامی زودتر رفع شود. نسبت به وضعیت كارآموزان و همكاران بهتر مذاكره شد و تقاضای افزایش ظرفیت كردم. آقای نظری تقاضای همكاری بیشتر با انفورماتیك قوه قضائیه كردند.

آقای یاراحمدی: تدوین آئین نامه جذب همكاران در كمیسیون ها ضروری نمی باشد و زودتر آگهی جذب همكاران جدید منتشر شود ولی حذف شرط حداقل سابقه برای كمیسیون های ورزشی، جوانان، روابط عمومی، انتشارات، فرهنگ و هنر و وام را دارم. همچنین درخواست حذف حذف مدت دو ساله تبصره ١ بند ٤-٢ ماده ٢ آئین نامه نقل و انتقال را در منع پذیرش درخواست انتقال تا پایان زمان های اعلامی و همچنین حذف فرجه یكساله بعد از اخذ پروانه وكالت برای متقاضیان خارج از نوبت را دارم. لذا تقاضای عدول از مصوبه تدوین آئین نامه های مربوطه و اصلاح برخی مواد را به پیشنهاد در دارم.

آقای سردارزاده: حمایت كافی از وكلای بازداشتی و سایر بازداشت شدگان در جلسه معاون اول قوه قضائیه مورد مذاكره قرار نگرفته است.

آقای نظری: تأكید كردند كه موضوع حمایت از وكلای بازداشتی مطرح گردید و تبصره ماده ٤٨ و مشكلات آن را معاون اول قوه قضائیه را نیز قبول داشتند.

آقای صفادوست: یك سوم جلسه با معاون اول قوه قضائیه از گله مندی ایشان به مدیریت دو تا سه سال اخیر كانون وكلا و عدم استفاده از فرصت ها گذشت بود. در مورد اصلاح آئین نامه صحبت كردیم و گفتند كه مواد دیگر را نیز اعلام كنید به خصوص كه این موارد خود نوشته است ولی امكان و ظرفیت انجام آن وجود ندارد. مشكل اساسی وارده به كانون از اعلام خود انتظامی كافی می دانستند. قاضی سلب صلاحیت شده به اساس چه موازنی توسط كانون پروانه وكالت گرفته است. راجع به دستور آزاد به وكیل و دسترسی راحت تر همكاران به دادسرای امنیت صحبت كردیم و درمورد اصلاح تبصره ماده ٤٨ با معاونت حقوقی دولت نیز در همكاری هستم. نظر من پیگیری حذف تبصره ماده ٤٨ است. قرار شد نسبت به برقراری یك مكانیزم كم هزینه مناسب برای تردد راحت تر همكاران در مراجع قضایی و مشكلات انفورماتیك و برقراری جلسات تخصصی با قوه قضائیه اقدام شود.

آقای حبیب زاده مؤمن: از اعضای حاضر در جلسه با معاون اول قوه قضائیه تشكر كردند و آرزوی تغییر محسوس در اصلاح تبصره ماده ٤٨ به جهت تبعیض آمیز بودن آن كردند. از سایر اعضای هیأت مدیره برای تنظیم موضوعات دستور جلسات كمك گرفته شود. تعیین زودتر اعضای كمیسیون ها را درخواست دارم. در مورد نامزدهای اركان كانون درخواست تعرفه در هیأت مدیره داشتند.

آقای صفادوست: برای اصلاح آئین نامه كمیسیون ها در دستور جلسه روز سه شنبه قرار گیرد.

آقای امینی: پیشنهاد اتاق فكری با استفاده از همكاران صاحب نظر مؤثر برای تعامل با قوای سه گانه را دادند.

آقای قاسمی عهد: كمیسیون تحقیق و بررسی ١٥ نفره در دوره قبل هیأت مدیره تشكیل شد كه گویا مانع تحقق خود انتظامی بهتر بوده است و علی رغم گزارش منفی گزارش دهندگان عموم ذی نفعان پاسخ مثبت از این كمیسیون گرفته اند و درخواست یك كمیته موقت برای بررسی بیشتر كردند. تقاضای اعمال ماده ١٢ آئین نحوه انتخاب اعضای كمیسیون را دارم.

آقای صفادوست: تصمیمات كمیسیون تحقیق در كمیسیون صدور پروانه بررسی و در نهایت در هیأت مدیره مطرح شود و تصمیم نهایی در این موارد احتمالی نیز با هیأت مدیره بوده است.

پاشاامیری: باید ساز و كار مناسبی جهت دفاع از حقوق عامه ایجاد شود. شرایط فعلی به هیچ وجه شرایط فعلی به هیچ وجه مطلوب نبوده و در شأن كانون وكلا نیست.آیین نامه های مربوط به اركان كمیسیون های كانون نیازمند اصلاح است. برخی از كمیسیون ها طبق بررسی ها و آسیب شناسی هایی كه انجام شده باید در قالب اداره فعالیت كنند برخی كمیسیون ها عملاً كارایی نداشته و در مورد لزوم وجودشان باید بررسی شود موارد دیگری هم هست كه نیازمند اصلاح است همان طور كه بارها گفته شده شرط 3 سال سابقه وكالت برای بسیاری از كمیسیون ها شرط نامناسبی است و با توجه به این كه درصد بالایی از وكلا زیر 3 سال سابقه وكالت پایه یك دارند و بسیاری از آن ها هم قابلیت كمك به كانون وكلا را دارند لازم است تجدید نظر در مورد این شهر صورت گیرد.در كانون وكلا باید سازوكاری جهت انجام پژوهش در موضوعات مرتبط با وكالت ایجاد شود. خوشبختانه تا جایی كه مطلع هستم همكاران هیأت مدیره با این موضوع موافقند. این می تواند در قالب یك شورای پژوهشی یا پژوهشكده و غیر آن صورت پذیرد. كانون می تواند با ایجاد یك سازوكار مؤثر در این زمینه، بر فرایند قانون گذاری در كشور نیز اثرگذار باشد.

آقای طالع: بر خلاف مطالبی كه گفته شده، كانون وكلا بر اساس قانون و مقررات، خود انتظامی دارد و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد. در خصوص تبصره ماده ٤٨ آ.د.ك موضوع بایستی جهت حذف و یا اصلاح به صورت دوفوریتی در مجلس مطرح گردد. ضمناض در خصوص پرونده های بند «د»، معمولاً مراتب به كمیسیون تحقیق و بررسی ارجاع می شود.

فارسانی: همكاران بسیاری در خصوص گزارش عضو محترم هماهنگ كنند كمیسیون های دوره قبل كه قریب به مضمون فرمودند هشتاد درصد كمیسیون ها كار نمی كنند و باید حذف شوند و بیست درصد مابقی هم فشل هستند و خروجی ندارند. گلایه كردند البته این موضوع هیأت مدیره نیست و اظهارنظر دقیقی نیست قطعا كمیسیون های كارآموزی، تسخیری، اتفاقی و غیره وقت بسیاری از همكاران را بدون مزد و منت می گیرد ولی قطعاً نتیجه و خروجی كار بدلیل نداشتن برنامه مدون و دچار روزمرگی شدن شاید خیلی مطلوب نباشد و آموزش كارآموزان ما خیلی ایده آل نباشد یا نحوه انتخاب اعضا و حضور و غیبت ها قابل انتقاد باشند.

آقای صفادوست: از تصمیمات جنای آقای مالكی برای توقف قرارداد با مدیریت به جهت نامناسب بودن مبلغ پورسانت پیمانكار تشكر می كنم و مقرر شد با مهندس ناظر و مدیرپیمان جلساتی بگذاریم. در مورد انفورماتیك تذكر دادند كه همچنان ٧٠ درصد سیستم اداری كانون وكلا به صورت سنتی انجام می شود و تنها در حوزه كارآموزی در این زمینه انفورماتیك كارهایی انجام شده است.

آقای نظری: ذهنیت مدیران قبلی كانون با توجه به انفورماتیك كانون سخت افزاری بوده است در حالی كه این حوزه فناوری با توجه به تغییرات نیاز با روزآمدی و هزینه دارد. وضعیت انفورماتیك كانون حتی در قسمت كارآموزی نیز الان خوب نیست. قرار گذاشتند كه در اسرع وقت گزارشی از كمیته انفورماتیك برای هیأت مدیره ارائه دهند.

آقای كریمی لاریمی: پیشنهادات لیست شود و در اختیار اعضا قرار گیرد. از تجربه وكلای تحصیل كرده در خارج از كشور جهت كمیسیون ها بحث تطبیقی انجام شود.

- نتایج دومین اختبار ١٤٠١ به شرح ذیل به اتفاق آراء هیأت مدیره، تصویب گردید:

دعوت شدگان: ٢٧٧ نفر

قبول شدگان: ٢٥٦ نفر

مردود: ١٠ نفر

غایب: ١١ نفر

- مصوبه: هیأت مدیره مقرر نمود مراسم تحلیف در تاریخ ٢٤ آذر ماه ١٤٠١ برگزار گردد.

دستور: بررسی پرونده های صدور، انتقال و سایر درخواست ها

- هیأت مدیره به صورت غیر علنی به پرونده های متقاضیان صدور و انتقال رسیدگی نمود.

(جلسه در ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید.)

دبیر خانه هیات مدیره

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز

نهمین جلسه هیأت مدیره

نهمین جلسه هیأت مدیره دوره سی ودوم كانون وكلای دادگستری مركز در ساعت ٠٩:٠٠ روز سه شنبه ١٤٠١/٠٨/٢٤با ریاست جناب آقای صفادوست و حضور خانم بهنامی و آقایان شاه محمدی، نظری، حبیب زاده مؤمن، صدری خانلو، یاراحمدی، فرحناكیان، طالع، قاسمی عهد، پاشاامیری، امینی، فارسانی، سردار زاده، حسینی، كریمی لاریمی، عبدی و عبدالهی لاشكی تشكیل شد.

آقای طالع: نسبت به پیگیری وضع همكار مضروب مقابل كانون وكلای دادگستری مركز تأكید كردند و نگاه منفی تبلیغی نسبت به وكلا باید اصلاح شود. متأسفانه صدا وسیما نقش منفی در قالب سریال ها و برخی مناظره ها در این رابطه دارد كه نیاز به پیگیری جدی و اطلاع رسانی در این خصوص دارد.

آقای صفادوست: روز گذشته ملاقاتی با معاون حقوقی ریاست جمهوری به كمك دكتر پاشاامیری با اعضای هیأت مدیره ترتیب داده شد و ان شاالله این جلسات به طور منظم تداوم یابد. تقاضای استفاده از پتانسیل علمی اعضای كانون وكلا در تهیه و تنظیم لوایح گردید. معاون حقوقی رئیس جمهور نسبت به اصلاح تبصره ماده ٤٨ ق.آ.د.ك. نظر داشتندو در مورد مؤسسات حقوقی نیز با دكتر درویش وند موارد نگرانی مورد بحث قرار گرفت. نسبت به فعال شدن معاونت جلوگیری نقض قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور پیشنهاد داده شد. قرار شد جلسه بعدی در كانون وكلای مركز میزبان معاون حقوقی رئیس جمهور باشیم.

آقای فرحناكیان: نسبت به ضرورت تعیین تكلیف هرچه زودتر برگزاری آزمون وكالت ١٤٠١ توسط اسكودا تأكید كردند.

آقای صدری خانلو: پیشنهاد دادند ١- نظر به اینكه معاون محترم ریاست محترم جمهوری برای تبصره ماده ٤٨ قانون آئین كیفری دنبال راهكار جهت اصلاح بودند. پیشنهاد می گردد از طرف كانون مكاتبه شود و ضمن یادآوری زیان های بین المللی و داخلی وجود این تبصره، با توجه با اینكه در قانون آئین دادرسی كیفری قرار عدم دسترسی به محتویات وجود دارد و قضات محترم دادسرا برای حفظ حقوق اسرار پرونده، جهت حقوق جامعه و امنیتی بودن آن، می توانند از قرار عدم دسترسی و برای ایصال به اهداف و نیات واقعیت تبصره ماده ٤٨، استفاده كرد. ٢- كارگروه تبصره ١ ماده ٢ قانون كیفیت بعلت داشتن محدودیت زمانی استدعای اعلام گزارش كاركرد هستم. ٣-راجع به مشكلات بازداشت شدگان، مقرر گردید از وكلای تبصره ماده ٤٨ استفاده شود و امروز مقرر گردید یكی از همكاران تبصره ماده ٤٨ به دادسرا امنیت مراجعه و گزارش وضعیت پرونده آن ها را اعلام نمایند.

آقای عبدالهی لاشكی: در خصوص مردودین آزمون اختبار اخیر آزمون شهریور ماه ١٤٠١، حدوداً ١٠ نفر مردود شدند و طبق ماده ٦٤ آئین نامه اجرایی مصوب ١٤٠٠ قوه قضائیه مردودین باید در مرحله دوره تجدیدی مرحله سوم ماده ٥٤ آئین نامه یاد شده را تكرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه كارآموزی با اعلام كمیسیون كارآموزی و تأیید هیأت مدیره ابطال شود كه قابل اعتراض در دادگاه عالی است. از طرفی طبق بند «ب» ماده ٢٤ شرح وظایف كارآموزی مصوب سال ١٣٩٤، باید تعیین تكلیف شود و چنانچه قائل به اجرای آئین نامه سال ١٤٠٠ باشیم باید مفاد ماده ٦٤ را اجرا و اعمال نمائیم باید نسبت به مشكلات حادثه شده، كارآموزان تعیین تكلیف شود.

آقای پاشاامیری: بسیاری از مشكلات وكلا به خود كانون وكلا نیز بر می گردد و رفتار حرفه ای و اجتماعی وكالت به درستی آموزش داده نشده است و حادثه اخیر در برابر كانون مركز نیز ناشی از عدم همین مهارت است و باید نگاه مردم نسبت به نهاد وكالت اصلاح شود.

آقای سردارزاده: لیست وكلای تبصره ماده ٤٨ ارائه گردد و از آن ها درخواست همكاری بیشتر شود. جهت پذیرش پرونده همكاران در بند را داشته باشیم با رعایت حق الوكاله كه در این خصوص نسبت به همكاران بازداشتی در نظر داشته باشند.

آقای صفادوست: از آقای محمدی و وكلای تبصره ماده ٤٨ تقاضای كمك و همكاری با آقای شیوائی نمودند.

آقای فارسانی: در مورد كمیسیون نقل و انتقال پیشنهاد دارم كه البته نباید به خلق الساعه ولی در هفته آتی تعیین و تكلیف شود. ١- در مورد درخواست های نقل و انتقال خارج از نوبت همكارانی كه حاضرند كمك شایانی به ساختمان كانون كنند محدودیت ها و ممنوعیت ها آئین نامه نقل و انتقال اعمال نشود كما اینكه در ادوار گذشته هم برای بسیاری از نزدیكان یا خواص اجرا نمی شده یا سلیقه ای اجرا می شدند. ٢- روند نادرستی در ادوار گذشته بوده كه همكارانی كه تقاضای انتقال داشتند و تعداد وكالت های آن ها طبق CMS زیاد بوده هم كمكهای آن ها را دریافت می كردند و هم تخلف تمركز آن ها را به دادسرا گزارش می دادند به نظرم این عمل غیراخلاقی و در شأن هیأت مدیره ما نیست و شخصاً دركمیته ای كه خودم هستم اجازه این اقدام را انجام نخواهم داد. البته این تكلیف اداره نظارت و دادسراست كه تخلف تمركز را رسیدگی كند كه مردم مناطق محروم از وكیل محروم نشوند.

آقای كریمی لاریمی: باید به دنبال راهكاری جهت حمایت از حفظ جان و شأن وكلا بود و رئیس قوه قضائیه و صدا و سیما باید ورود جدی تری نمایند.

آقای شاه محمدی: به خاطر رفع قطع روابط با دو قوه قضائیه و مجریه در یك ماه استقرار هیأت مدیره جدید از آقای صفادوست تشكر كردند و هر دو مجموعه قبول كردند كه درخواست های كتبی كانون را بپذیرند و حتی المقدور اجرا نمایند.

آقای عبدی: ایجاد پژوهشگاه پیچیدگی های خاص خودش را دارد و باید دقت كرد محصولات آن را به كجا ارایه نماییم.

دستور جلسه: بررسی دستور كار شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران

آقای اشرافی: این رویه امروز جهت هماهنگی نماینده كانون مركز در شورای اجرایی اسكودا با هیأت مدیره بسیار خوب است. در گزارش امور جاریه اتحادیه احتمالاً در مورد اصلاحات آتی آئین نامه ١٤٠٠ صحبت خواهد شد. در مورد دستور جلسه دوم پرداخت هزینه های همایش هیأت عمومی اسكودا است و حداقل دو میلیارد تومان پیش پرداخت صورت خواهد پذیرفت. در مورد دستور جلسه سوم بحثی در مورد كاهش آراء كانون مركز مطرح نیست و در مورد دستور جلسه اول و سوم نامه مورخ ١٤/٠٨/١٤٠١ چون ممنوعیت قانونی وجود دارد وجوه اخذ شود.

آقای صفادوست: مكان برگزاری جلسات هیأت عمومی در جاهای سهل الوصول در نظر گرفته شود. موارد اصلاح اساسنامه در دستور جلسه مشخص نیست. در جایی مجوز اخذ هزینه آموزش كارآموزان وكالت تصریح نشده است.

آقای فرحناكیان: با توجه به این كه مرسوم بوده است كه وكلای قدیمی همیشه حمایت وكلای جدید الورود را جز مسئولیت اجتماعی خود دانسته اند حداقل اخذ هزینه از كارآموزان مورد تقاضا است.

آقای كریمی لاریمی: گرفتن اخذ هزینه از مردودی ها مجاز هستند. قبل از قبولی هزینه ها می كنند ولی برای وكالت كردن نمی خواهند هزینه نمایند. اخذ این هزینه ها به بهتر شدن كیفیت خدمات در كانون وكلا كمك می كند.

آقای حبیب زاده مؤمن: در ٧٠ سال گذشته سابقه نداشته است كه كانون مركز بخواهند از كارآموزان در آمدزایی بكنند و اگر قرار است هزینه بگیریم حداقل میزان ممكن اخذ شود.

آقای سردارزاده:كارآموزان ما هزینه های تمدید پروانه هم ندارند حالا برای پرداخت هزینه های آموزشی هم به طریق اولی دچار مشكل می شوند. در این مورد لازم است اگر برای هزینه رأی داده شود حداقل مبلغ دریافت شود و برای جلوگیری از زیاده خواهی بعضی از كانون ها تقاضای كاهش رأی كانون مركز كه باید حداقل ٥ رأی داشته باشیم كه باید با توجه به تعداد وكلای تابع هر كانون رأی در اتحادیه و هیأت عمومی را دارا شوند.

آقای عبدی: كارآموزی كه امكان فراهم نمودن هزینه های اولیه زندگی را ندارد چگونه می تواند برای آموزش خود هزینه بدهد. در اصل موضوع اولویت نخست و مبنا وضعیت اقتصادی كارآموزان باشد.

آقای نظری: در مورد مسائل مالی و مصلحت وكلا نیز باید مواظب بود و درآمد كافی برای هزینه استهلاك اموال وكلا نیز باید مواظب بود و برآورد نسبتاً معقولی از هزینه ها بین ٢ تا ٤ میلیون تومان مناسب خواهد بود.

آقای پاشاامیری: باید تجربیات كشورهای دیگر در مورد دوران كارآموزی بررسی شود و عجولانه اتخاذ تصمیم نشود و بار مالی بر كارآموزان تحمیل نشود در بسیاری از كشورها كانون وكلا و مقررات تمصیداتی را جهت كسب درآمد برای كارآموزان فراهم كرده اند.

آقای طالع: در برخی كشورها از جمله آمریكا وكالت های معاضدتی و تسخیری توسط مؤسسات خیریه ای انجام می شود كه توسط خیرین و دولت ها تأمین هزینه می شوند. آموزش كارآموزان جنبه درآمدزایی نداشته باشد و صرفاً هزینه ها را پوشش دهد.

آقای صفادوست: نظر شخصی این جانب عدم دریافت هر نوع هزینه ای است ولی برای كارآموزان تجدید دوره شده باید هزینه دریافت شود.

مصوبه: هیأت مدیره با اخذ هزینه متناسب جهت برگزاری تكالیف كانون مركز در قبال كارآموزان وكالت با اكثریت آراء موافقت گردید. احد مخالفان آقای حبیب زاده بودند.

مصوبه: هیأت مدیره با اكثریت آراء تصویب نمود جناب آقای اشرافی و عسكری راد حداكثر با مبلغ ٥ میلیون تومان جهت برگزاری تكالیف كانون، كارآموزان وكالت تفویض اختیار پذیرش دارند.

مصوبه: هیأت مدیره با اكثریت آراء تصویب كرد جناب اشرافی و جناب عسكری راد، بین ٥٠٠ هزار تومان تا یك میلیون جهت رسیدگی به پرونده های انتظامی تفویض اختیار پذیرش دارند.

مصوبه: هیأت مدیره با اكثریت آراء تصویب كرد جناب اشرافی و عسكری راد در خصوص اخذرویه واحد در خصوص حمایت از وكلای بازداشت شده در اعتراضات اخیر تفویض اختیار پذیرش دارند.

آقای قاسمی عهد: مستند به گفته جناب دكتر عیسی امینی به این نظر بودند كه اسكودا حق ورود به آموزش كه در صلاحیت خود كانون های وكلا هستند ندارند، طبق بند د ماده ٦ لایحه استقلال كانون با این موضوع كه اسكودا به امر آموزش بپردازد مخالفت هستم اسكودا اختیار انجام امور اجرایی موازی را ندارد و صرفاً هماهنگ كننده است.

آقای حبیب زاده مؤمن: نسبت به تشكیل كمیسیون آموزش در اسكودا ابراز مخالفت كردند.

آقای اشرافی: بحث اجرایی نسبت به كمیسیون آموزش را نمی پسندم.

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء نسبت به تشكیل كمیسیون آموزش در اسكودا ابراز مخالفت كردند.

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء تصویب نمودند كه جناب اشرافی و عسكری راد در خصوص افزایش حق الوكاله پرونده های معاضدتی و تسخیری به میزان حداقل حق الوكاله مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوكاله مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوكاله وكلای دادگستری در پرونده های حقوقی و كیفری تفویض اختیار پذیرش دارند.

دستور: تعیین رابط هیأت مدیره و هیأت شورای تشكل ها

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء سیدعلیرضا حسینی به عنوان رابط خود با شورای تشكل ها انتخاب نمودند.

آقای حسینی: از اعتماد و وفاق اعضای هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری بسیار ممنونم. همچنین از دوست و همكار عزیزم جناب آقای عبدی و لطف و بزرگواریشان تشكر می كنم. ان شا الله در تعاملات با شورا، از ظرفیت بالا و نقش مؤثر شورا استفاده بهیه شود. من الجمله كارگروه متشكله در شورا در نهایت آئین نامه كمیسیون ها كه روی آن كاركرده اند و می توان از خروجی آن استفاده كرد.

آقای صدری خانلو: توضیحاتی در مورد نحوه تأسیس شورای تشكل ها در سال ١٣٨٨ و هدف آن كه حفظ استقلال كانون بوده است ارائه كردند و مؤسسین بنا داشتند كه این شورای تشكل ها تبدیل به پارلمان وكلا شود. در حال حاضر ٣٣ تشكل عضو این شورا هستند.

آقای فرحناكیان: در مورد سایت شورای تشكل ها یا لینك دسترسی در سایت كانون مركز متأسفانه تا امروز اقدامی صورت نگرفته است.

آقای صفادوست: تقاضای همكاری بیشتر شورای تشكل ها با هیأت مدیره برای رفع معضلات وكلا را داشتند.

آقای صدری خانلو: از زحمات شورای تشكل ها سپاسگزاری كنیم و بی نهایت از جایگاه شورای تشكل ها توقع دارم كه می باید كثرت گرایی در آن تقویت شود و در فعالیت های كاربردی از قبیل اصلاح آئین نامه ها مشاركت داشته باشد و صرفاً به صدور بیانیه اكتفا نكنند.

آقای عبدی: چون آقای حسینی ١٢ سال در شورا تشكل ها عضو بوده اند به نفع ایشان از نامزدی انصراف دادند.

آقای حبیب زاده: نان وكیل در سفره قوه قضائیه نیست ولی نان وكیل در سفره ملت و در گروی زحمت و تلاش شخصی خودش است.

دستور: پیشنهاد اصلاح و الحاق موادی به آئین نامه نحوه تشكیل و اداره كمیسیون ها

آقای شاه محمدی: با توجه به محدودیت زمانی امكان اصلاح در كوتاه مدت را مقدور ندانستند.

آقای حبیب زاده: تا روز یك شنبه هفته بعد جهت اخذ نظر كارگروه برای اصلاح مواد آئین نامه تصمیم گیری به تأخیر افتد.

آقای نظری: متن اصلاحی آقای رضایی تا یك شنبه هفت بعد آماده خواهد شد.

مصوبه: هیأت مدیره مقرر نمود كه دستور فوق در دستور جلسه یكشنبه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

دستور: تعیین اساتید اختبار سومین اختبار ١٤٠١

مصوبه : اشخاص ذیل به اتفاق آراء هیأت مدیره به عنوان اساتید سومین اختبار ١٤٠١ مشخص شدند:

١) حقوق مدنی: محمود حبیبی، جمشید نورشرق، مهدی حاجیان.

٢) آئین دادرسی مدنی: علیرضا كریمی لاریمی، عطالله مرادی، حسن داوودی.

٣) حقوق تجارت: یوسف پاشایی، هوشنگ پوربابائی، ستار زركلام.

٤) حقوق جزا: مهدی حجتی، امیرحسن نیازپور، بهنام جباری.

٥) آئین دادرسی كیفری: بهنام حبیب زاده مؤمن، علی صدری خانلو، رضا آشوری.

٦) حقوق ثبت: عباس ظهیری، علی یاراحمدی، حسینعلی صالحی.

سایر درخواست ها:

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء با برگزاری مراسم جشن استقلال كانون وكلا در تاریخ ١٤٠١/١٢/٠٧در سالن وزارت كشور با حداكثر تلاش ممكن برای اخذ تخفیف ممكن اقدام گردد.

(جلسه در ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید.)

دبیر خانه هیات مدیره

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز

دهمین جلسه هیأت مدیره

دهمین جلسه هیأت مدیره دوره سی ودوم كانون وكلای دادگستری مركز در ساعت ٠٩:٠٠ روز یكشنبه ١٤٠١/٠٨/٢٩با ریاست جناب آقای شاه محمدی و حضور خانم بهنامی و آقایان نظری، حبیب زاده مؤمن، یاراحمدی، فرحناكیان، طالع، قاسمی عهد، پاشاامیری، امینی، فارسانی، سردار زاده، حسینی، عبدی و عبدالهی لاشكی تشكیل شد.

اعضای غایب: آقایان صفادوست، صدری خانلو.

پیش از دستور

آقای یاراحمدی: ریاست و اعضای محترم هیأت مدیره كانون وكلای مركز، همانطور كه استحضار دارید، تعدادی از وكلای محترم بواسطه نزدیكی جناب آقای صفادوست و دوستان وی به اركان حاكمیت در انتخابات هیأت مدیره به آن ها رأی داده و بر همین اساس و در راستای وفاق بین اعضای محترم هیأت مدیره، جناب اقای صفادوست را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نمایند. ریاست محترم در جلسات قبلی اعلام نمودید در راستای حل مشكلات همكاران بازداشتی و رفع مشكلات آن ها با صاحب منصبات مربوطه مذاكراتی داشته اند ولی متاسفانه تا كنون این مذاكرات و نشست های ایشان خروجی قابل توجه ای نداشته و همچنان شاهد بالاتكلیفی بعضی از همكاران بازداشتی هستیم، از شما و كمیته پیگیری تقاضای داریم كه به جد نسبت به پیگیری امور مربوطه به همكاران بازداشتی اقدامات لازم و تأثیرگذاری را مبذول فرمایند. ما مدعی قدیمی و بزرگ ترین نهاد مدنی مستقل حقوقی كشور كه عهده دار دفاع از حقوق بنادین شهروندان می باشد، هستیم. همانطور كه مستحضر هستید، حفظ كرامت انسانی و دادرسی عادلانه محقق نمی گردد مگر با حضور وكلای توانمند دادگستری لذا در راستای تكالیف قانونی و سوگند اتیانی مبنی بر اجرای عدالت و احقاق حقوق شهروندان، مقتضی است درخواست شورای تشكل ها در جلسه هیأت مدیره مطرح و نسبت به مهیا نمودن ارائه خدمات حقوقی برای رفع دغدغه های خانواده های بازداشت شدگان و رفع نگرانی آن ها، توجه ویژه ای فرمایند و در همین راستا در این برهه از زمان فعال تر از پیش گام برداریم.

شاه محمدی: پیرو گزاری اعلامی پرونده همكار محترم به شعبه ٤ دادگاه انتظامی ارجاع شده است. بر طبق رویه قبلی عمل شده است ولی در هر صورت باید مصونیت ناشی از استقلال وكلا حفظ شود.

خانم بهنامی: با سلام و خدمت همكاران و مهمانان و فعالین صنفی دغدغه مند كه در جلسه حضور دارند با عنایت به دستور جلسه امرزوز كه مربوط به طرح اصلاح ساختار كمیسیون ها و موضوع فراخوان كه در روز های آتی برای ثبت نام متقاضیان كمیسیون ها اعلام خواهد شد و از آنجایی كه بنده نماینده جمعی از جامعه وكلایعنی مهر بانوان وكیل هستم شایسته است كه اعضای هیأت مدیره شنوای صدای وكیل بانوان توانمند با رعایت اصل شایسته سالاری، باشند تا بتوانیم از ایشان در اركان مدیریتی و اجرایی كانون بهره مند شویم و همچنین طبق اطلاع، جمعی از وكلای بانو، درخواستی را در هفته گذشته به ریاست محترم كانون ارائه نمودند مبنی بر استفاده حداكثری از ظرفیت بانوان در اركان اساسی كانون ارائه نمودند مبنی بر استفاده حداكثری از ظرفیت بانوان در اركان اساسی كانون و تعیین اتاق فكر در هیأت مدیره با حضور جمعی از بانوان و آقایان وكیل پیشكوت كه، استدعا دارم درخواست كتبی این عزیزان در دستور جلسه بعدی هیأت مدیره برای بررسی مطرح قرار گیرد.

آقای پاشاامیری: بحث ارجاع پرونده همكار بر اساس گزارش یكی از معاونت های قوه قضائیه توسط ریاست كانون در تعارض با اصل ٢٨ قانون اساسی دانستند. در ماده ١٨ لایحه استقلال حق اعلام شكایت به وزیر دادگستری داده شده است و نباید صلاحیت اعلام شكایت به سایر اشخاص دیگر تسری پیدا كند. اوضاع جامعه نیز این تفسیر مضیق را تقویت می كند.

آقای طالع: هیأت مدیره، كانون وكلا را اداره می كند. به خصوص مواردی مثل ارجاع این پرونده جهت بررسی این نوع پروند ه ها در هیأت مدیره مطرح و مشورت گردد. هر مرجعی كه از كانون درخواست رسیدگی نماید، می توان با تأمل و دقت بیشتری عمل كرد.

آقای عبدالهی: از استاندارد های جهانی معافیت كارآموز در پرداخت هزینه آموزش است. كارآموزان بسیار محدودیت مالی دارند.

آقای امینی: در حدود چهار سال پیش در مورد آثار تعقبی اظهارنظر مندرج در فضای مجازی در دادگاه انتظامی مورد بحث قرار گرفت و تصمیم به این شد كه خلاف شأن تلقی شود. در مورد این پرونده اخیر نیز تقاضای اعمال ماده ١٨ نشده است و صرفاً تقاضای «جهت بررسی» شده است.

آقای نظری: كانون وكلای و هیأت مدیره نباید به شرایط روز جامعه بی تفاوت باشد. حداقل می توان موارد نقض قانون را به نهاد های ذی ربط تذكر داده شود.

آقای حسینی: شورای تشكل های وكلای دادگستری نامه ای كه منضم به پیشنهاد نمایندگان تشكل هاست. تقدیم هیأت مدیره نموده كه مواردی را مشخصاً در جهت حمایت از همكاران بازداشت شده پیشنهاد داده اند. با توجه به فوریت موضوع، از هیأت مدیره درخواست دارم در دستور كار قرار دهند پیشنهاد شخص من، ارتباط مستقیم یك نماینده از شورا با كارگروه پیگیری وضعیت همكاران است كه موارد مورد پیشنهاد را امكان سنجی كرده و هر چه سریع تر عملیاتی كنند.

آقای قاسمی عهد: اقدام مؤثر در زمان تصویب و اصلاح ماده ٨٩ آئین نامه ١٤٠٠ انجام نشده است و نسبت به اجرای آن معترض شده ایم. هیأت مدیره فعلی هم نسبت به اصلاح این آئین نامه منفعل عمل كرده است. مواد قابل اصلاح را قبلاً اعلام كرده ام ولی پیگیری نشده است.

آقای سردارزاده: هر شخص حق مراجعه به مرجع انتظامی كانون وكلا برای اعلام شكایت را دارد ولی حق ندارد حكم صادر كند و تقاضای ابطال پروانه نمایند.

آقای طالع: از اول قائل به نوشتن آئین نامه جدید نبودم و گفتم آئین نامه قدیم را در ١٥ ماده اصلاح كنیم. حال با توجه به شرایط موجود باید رایزنی كرد، مواردی كه خلاف قانون و استقلال كانون است حذف شود.

آقای عبدی: تقاضا دارم بخش ب از بند یك ماده ٦ آئین نامه اداره جلسات كه قرائت و تصویب ، صورتجلسه، جلسه قبل است را حذف بفرمایید هم بسیار زمان بر است و هم فایده چندانی ندارد. در خصوص مناقشه مربوط با نوشتار ارسالی توسط اداره نظارت باید كمی شفاف و روشن بود. در این نامه به آئین نامه ١٤٠٠ استناد شده است. همه اعضا صراحتاً بفرمایید نظرتان در خصوص آئین نامه ١٤٠٠ چیست؟ من احساس می كنم رفتار با هدف تبلیغاتی است آن طوری صحبت می شود زمانی كه مطالب به خارج از هیأت مدیره منتقل شد همكاران از ایشان تقدیر كنند. دوستان به آئین نامه ١٣٣٤ استناد می كنند در حالی كه نامه ارسالی به آئین نامه ١٤٠٠ استناد نموده است و سخنان دوستان عملاً مؤثر نیست. ثانیاً تمام اعضای هیأت مدیره نسبت به بنده كسوت بیشتری دارند اما بعضاً با نگرانی از آینده سكوت می كنند. از هیأت مدیره انتظار است به فكر حل واقعی چالش ها باشند. عضو هیأت مدیره می گوید برای حل مشكلات همكاران كاری صورت نگرفته است باید كاری كرد. این گفته تبلیغ است به عنوان عضو هیأت مدیره راهكار فوری ارائه كنید.

دستور: بررسی تعیین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون ١٣٩٩ كه تاكنون پرونده آن ها تكمیل نشده است.

هیأت مدیره پس از تبادل نظر به شرح ذیل مصوب نمود:

مصوبه: به پذیرفته شدگان آزمون ١٣٩٩ تا پایان دی ماه ١٤٠١ جهت تكمیل پرونده مهلت داده شد و این مهلت قابل تمدید نمی باشد لذا مراتب به اتفاق آراء توسط هیأت مدیره تصویب گردید.

دستور: بررسی پیشنهاد كمیسیون كارآموزی در مورد كارآموزانی كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده و مجدداً پذیرفته شده اند.

آقای عبداللهی: به عنوان موافق، پیشنهاد كمیسیون كارآموزان كه در آزمون ١٤٠٠ صحبت كردند.

آقای حبیب زاده: به عنوان مخالف، پیشنهاد كمیسیون كارآموزان كه در آزمون ١٤٠٠ صحبت كردند. پیشنهاد می كنم اگر دوره كارآموزی را بپذیریم ولی اختبار مجدد بگیریم.

آقای یاراحمدی: به عنوان موافق در مورد كارآموزانی كه در آزمون ١٤٠٠ پذیرفته شده اند صحبت نمودند چرا كه آثار و منافع آن به نفع جامعه وكالت بوده موجب بالا رفتن سطح تراز آزمون ها خواهد بود.

آقای نظری: موافقت با پیشنهاد كمیسیون به نفع بالا بردن سطح تراز آزمون سال های بعد است و پیشنهاد آقای حبیب زاده را منطقی دانستند.

مصوبه: مدت كارآموزی كارآموزان كلیه كانون ها كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده و مجدداً اگر پذیرفته شده اند كاملاً قابل قبول است ولی كارآموزان سایر كانون ها به جز كانون مركز كه حتی اگر در امتحان اختبار در كانون محل كارآموزی خود پذیرفته شده اند مجدداً باید در اختبار كانون مركز شركت كنند. صدور پروانه كاراموزی كانون مركز منوط به انتقال سوابق كارآموزی از كانون قبلی است.

مصوبه: هیأت مدیره مقرر نمود كه وضعیت كارآموزانی كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده اند مجدداً پذیرفته شده اند و قبل از اعلام نتایج آزمون در تحلیف شركت كرده اند و پروانه پایه یك دریافت نموده اند جهت بررسی به كمیسون مشترك و تخصصی كارآموزی عودت داده شود.

دستور: طرح اصلاح ساختار كمیسیون ها و ادارات و تأسیس پژوهشكده كانون وكلای دادگستری مركز

حسینی: بنده قبلاً هم مكرر عرض كرده بودم كه مقدمه اصلاح آئین نامه كمیسیون ها، تعیین و تكلیف ساختار اركان است كه به درستی دستور جلسه از اصلاح آئین نامه به اصلاح ساختار تبدیل شده است. این طرح ارائه شده به طور كامل راجع به تمامی اركان كانون صحبت نشده است. پیشنهاد من بررسی اركان و اصلاح ساختار توسط یك كارگروه است، چرا كه یك طرح جامع و كامل لازم دارد كه با كار كارشناسی و بررسی جامع وظایف كارگروه ها، یك طرح مدون ارائه نماید. اما مصداقاً در مورد آموزش مشخصاً نظر من این است كه آموزش در حالت كلی مربوط به كارآموزان و وكلا است. در مورد كارآموزان، شرح وظایف آئین نامه مشخص داریم كه كمیسیون كارآموزی در این خصوص اقدام می كند. در مورد وكلا بطور كلی ما یك نهاد آموزشی به عنوان دانشگاه داریم و نیازی به ایجاد اداره نداریم.

آقای عبدی: تغییر ساختار از كمیسیون به اداره كافی نیست و باید دیدگاه ها عوض شود. نیازهای كانون وكلا در حد ایجاد پژوهشكده نیست و بسیاری از اهداف آن قابل تحقق در دانشگاه قابل انجام است. آورده آن برای كجا باید ارائه شود. آیا ابزار تشكیل آن فراهم است. آورده آن برای وكلا چیست؟ مقدمات ایجاد و موانع آن بررسی شود و چنانچه مطلوب بود ایجاد شود.

آقای حبیب زاده: ایجاد پژوهشكده از وعده های انتخابات بنده نیز بود. بهتر بود به طرح مفصل تر توجه می شد.

آقای یاراحمدی: علی رغم گذشت پیش از یك ماه از تشكیل هیأت مدیره جدید همچنان كمیسیون بلاتكلیف است. پیشنهاد می كنم با تأمل انجام شود و همكاران با انگیزه و توانمند در اركان انتخاب گردند ولی با قید و تسریع در انجام با اصل طرح موافق هستم.

آقای عبداللهی: كمیسیون آموزش و اداره آموزش بحث بسیار مهم و در لایحه استقلال كانون وكلا هم ذكر شده است انتشار مجله كلیشه ای شده است و می تواند در پژوهشكده تقویت شود. پیشرفت علمی و عملی وكلا همیشه مغفول مانده است.

آقای قاسمی عهد: اداره كردن كمیسیون ها از مشاركت وكلا كم می كند. فضای كافی برای این اداره ها در كانون وجود ندارد و تفاوت عمده ای هم در كاركرد ایجاد نمی كند. بهتر است شرح وظایف كمیسیون ها به كمك خود آن ها تنظیم شود و فقط با بند كمیسیون حقوق بشر و شهروندی موافت شود.

آقای نظری: كمیسیون ها به صورت موسمی اداره می شود ولی باید به صورت اجرایی شود هر روز مسئول آن در دسترسی قرار گیرد.

فارسانی: با كلیات طرح اصلاح ساختار كمیسیون ها موافقم اما طرح باید پخته تر و تكامل یافته تر شود نه با تعجیل به عنوان مثال كمیسیون هنر زیر مجموعه اداره رفاه آمده یا اداره آموزش، پژوهشكده كارآموزی دانشگاه، مركز آموزش تخصصی مواردی هم هستند لازم است كارگروهی تشكیل شود و یك مشاور آشنا به مسائل مدیریت ساختار و سازمان بكار گرفته شود.

آقای امینی: با كلیات این طرح موافق هستم.

آقای طالع: انتخاب كمیسیون ها بایستی با حوصله صورت پذیرد و تغییر برخی ساختارها نیاز مبرهم كانون است و از ایجاد اداره از جمله اداره نظارت و ... خروجی خوبی داشته است و قرار نیست كمیسیون ها با افراد متعدد ولی بدون خروجی باشد.

آقای فرحناكیان: با كلیات و جزئیات مندرج در آن كاملاً موافق هستم.

آقای پاشاامیری: بحث مشاركت همكاران با ایجاد كمیته ها در ادار ه ها در نظر گرفته می شود.

آقای شاه محمدی: اصلاح اصل ساختار را رأی گیری كنیم و برای جزئیات با یك فرجه منطقی با اخذ مشاور و استفاده از اعضای كارگروه قبلی در یك كارگروه ٥ نفر تصمیم گیری شود.

مصوبات

مصوبه: به پذیرفته شدگان آزمون ١٣٩٩ تا پایان دی ماه ١٤٠١ جهت تكمیل پرونده مهلت داده شد و

این مهلت قابل تمدید نمی باشد لذا مراتب به اتفاق آراء توسط هیأت مدیره تصویب گردید.

مصوبه: مدت كارآموزی كارآموزان كلیه كانون ها كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده و مجدداً پذیرفته شده اند، كاملاً قابل قبول است ولی كارآموزان سایر كانون ها به جز كانون مركز كه حتی اگر در آزمون اختبار در كانون محل كارآموزی خود پذیرفته شده اند مجدداً باید در اختبار كانون مركز شركت كنند. صدور پروانه كارآموزی كانون مركز منوط به نامه انصراف از كانون قبلی است.

مصوبه: هیأت مدیره مقرر نمود كه وضعیت كارآموزانی كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده اند و مجدداً پذیرفته شده اند و قبل از اعلام نتایج آزمون در تحلیف شركت كرده و پروانه پایه یك دریافت نموده اند جهت بررسی به كمیسیون مشترك و تخصصی كارآموزی عودت داده شود.

مصوبه: اصل طرح ساختار كمیسیون ها و ادارات و تأسیس مركز پژوهش های كانون وكلای دادگستری مركز با تعیین كارگروهی جهت ارائه نظر ظرف دو هفته و قابل تمدید با اكثریت آراء هیأت مدیره تصویب گردید.

مصوبه: كارگروه مصوبه فوق آقایان پاشاامیری، قاسمی عهد، حسینی، نظری، رضایی چیانه و خانم بهنامی و دبیر كارگروه نیز آقای پاشاامیری انتخاب و منصوب شدند.

دستور: بررسی پرونده های صدور، انتقال و سایر درخواست ها

- هیأت مدیره به صورت غیر علنی به پرونده های متقاضیان صدور و انتقال رسیدگی نمود.

(جلسه در ساعت ١٤:٤٠ به پایان رسید.)

دبیر خانه هیات مدیره

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۵:۲۱ - ۱۳/۱۰/۱۴۰۱   بازدید: ۱۶۰