دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت نام متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ - ٢٠ الی ٣٠ فروردین ماه ١٤٠٢
 
ثبت نام متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ - ٢٠ الی ٣٠ فروردین ماه ١٤٠٢
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه

مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

لطفا دقت شود ثبت نام را براساس هر کدام از بندهایی که واجد شرایط هستید انجام شود از ثبت نام اشتباه در تشخیص بندهای مختلف ماده ٨ جدا خوداری شود.لازم به ذکر است که هزینه ثبت نام تحت هیچ عنوانی مسترد نمی گردد.

(ارسال مدارک جهت تشکیل پرونده ظرف ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی)

متقاضیان می بایستی دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

بند ب ماده ٨

به موجب بند ب ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

بند ج ماده ٨

به موجب بند ج ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ٥ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند، پروانه وکالت اعطاء می شود.

بند د ماده ٨

« لیسانس حقوق، یا گواهی سطوح عالی حوزه با ٥ سال سابقه حقوقی مستمر یا ١٠ سال متناوب و بازنشستگی با ٣٠ سال خدمت دولتی »

- به موجب بند « د » ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ٥ سال سابقه کار متوالی یا ١٠ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهاد ها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ٣٠ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سنی با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی (نه ماه) پس از قبولی در امتحان اختبار، پروانه وکالت از طرف کانون وکلاء داده می شود.

لازم به توضیح است که این متقاضیان باید دارای تمام شرایط فوق باشند در غیر این صورت مشمول این ماده نخواهند شد (لیسانس حقوق یا گواهی سطوح عالی حوزه علمیه قم + ٥ سال مستمر یا ١٠ سال متناوب کارشناس حقوقی مستند به احکام کارگزینی (بعد از اخذ مدرک لیسانس) + بازنشستگی با ٣٠ سال خدمت واقعی).

متقاضیان بند ((د)) در صورتی می توانند ثبت نام کنند که آخرین حوزه فعالیت شان (یاحکم بازنشستگی )مربوط به استان های تحت شمول کانون مرکز باشد.

متقاضیان بند ((د)) می بایستی اول حکم بازنشستگی خود را اسکن نمایند.وپس از تائید حکم بازنشستگی می تواند مراحل ثبت نام را در مدت مقرر انجام دهد.

تبصره یک ماده ٨

به موجب تبصره یک ماده ٨ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی بوده و حداقل دو سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند ولی پس از احراز شرایط و قبولی در اختبار، به آنها پروانه وکالت پایه یک از طرف کانون وکلاء داده می شود. در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی شود.

«زمان ثبت نام یا پذیرش درخواست»

ردیف

فصل

ماه

روز

١

بهار

فروردین

٢٠ الی ٣٠

٢

تابستان

تیر

٢٠ الی ٣٠

٣

پاییز

مهر

٢٠ الی ٣٠

٤

زمستان

دی

٢٠ الی ٣٠تذکر : لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری آخرین روز مواعد فوق می باشد.

«هزینه ثبت نام»

هزینه ثبت نام برای متقاضیان بند ((د)) بیست میلیون تومان، متقاضیان بندهای ب- و تبصره یک ماده ٨ بیست و پنج میلیون تومان و برای متقاضیان بند ((ج)) بیست میلیون تومان می باشد هنگام ثبت نام (اینترنتی ) نصف مبلغ و هنگام تصویب پروانه نصف دیگر آن به صورت اینترنتی توسط درگاه بانک، پرداخت می گردد. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام تحت هیچ عنوانی مسترد نمی گردد.

لطفا دقت شود ثبت نام را براساس هر کدام از بندهایی که واجد شرایط هستید انجام شود از ثبت نام اشتباه در تشخیص بندهای مختلف ماده ٨ جدا خوداری شود. (ارسال مدارک جهت تشکیل پرونده ظرف ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی)

سایر توضیحات:

الف- مدارک مورد نیاز جهت ارسال پستی:( حداکثر ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی)

برابر با اصل مدارک از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

پرینت کلیه فرم ها و مدارک درخواستی را در برگ ٤A تهیه فرمایید.

لازم است بعد از انجام ثبت نام اینترنتی ، اسکن از اصل مدارک درخواستی و ارسال الکترونیکی آن ، مدارک مورد نیاز به ترتیب ذیل « از زیر به رو » مرتب نموده و منگنه نمائید:

١. تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه(به ترتیب شماره صفحه به طوری که صفحه اول در زیر قرار گیرد و به همین ترتیب تا آخرین صفحه شناسنامه «از زیر به رو» )

٢. تصویر برابر با اصل کارت ملی «پشت و رو»

٣. تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان (کارت جدید سیستم هوشمند یا ارائه رسید درخواست تعویض کارت از دفاتر پلیس +١٠)

٤. تصویر برابر با اصل دانشنامه لیسانس

٥. مدارک حاکی از قطع رابطه استخدامی و احکام و ابلاغ های قضائی از بدو استخدام تا پایان آن (برای متقاضیان بند ب ) و گواهی نمایندگی مجلس از کارگزینی مجلس شورای اسلامی ( برای متقاضیان بند ج ) و حکم بازنشستگی ، گواهی حسن انجام کار و احکام سوابق حقوقی ( برای متقاضیان بند دال )

٦. عکس پرسنلی رنگی (تمام رخ - زمینه روشن - سه در چهار) به تعداد ١٠قطعه (عکس آقایان با کت و عکس خانم ها با حجاب کامل)

٧. فرم تقاضای پروانه پس از ثبت نام اینترنتی و تهیه نسخه چاپی از آن ، به صورت جداگانه به ترتیب صفحات از پایین به بالا منگنه شود.(با موارد قبل منگنه نشود) همچنین بندهای ٤ الی ٧ (موارد تصریح) فرم مزبور را عیناً در زیر کادر نوشته و امضاء نمائید.

٨. فرم شماره ٨ ( شرح مدارک مورد نیاز ثبت نام ) که به همراه فرم تقاضای پروانه چاپ می شود را به دقت مطالعه نموده، ضمن درج علامت در مقابل موارد ذکر شده در فرم ، تکمیل و با ذکر تاریخ امضاء شود.

ب- نحوه ترتیب و تنظیم مدارک:

مدارک فوق به ترتیب زیر از پایین به بالا مرتب و در پاکت پستی ٤A قرار گیرد(دقت شود از تا کردن مدارک جدا پرهیز شود):

١-مدارک مورد نیاز موضوع ( بند الف - موارد ١ الی ٦ ) به ترتیبی که مرتب و منگنه نموده اید.

٢-فرم تقاضای پروانه که پس از ثبت نام اینترنتی نسخه چاپی آن را دریافت و به ترتیب صفحات از پایین به بالا مرتب و منگنه نموده اید.

لازم به ذکر است متقاضیان بند ((د)) ماده ٨ می بایستی صرفاً شهرهای خود را از استان، سیستان و بلوچستان انتخاب نماید. و الا به تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٣-فرم شماره ٨

٤-فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی و دو قطعه عکس (اضافه بر ١٠ قطعه عکس قبلی) که به ترتیبی که قبلاً ذکر شده است مرتب و منگنه نمایید.

ج - شیوه ارسال مدارک:

مدارک فوق را حداکثر ظرف ٤٨ ساعت از زمان ثبت نام اینترنتی صرفا از طریق پست پیشتاز با ذکر نام و نام خانوادگی و قید عبارت (مخصوص متقاضیان ماده ٨ پروانه وکالت) بر روی پاکت ارسالی به نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز کدپستی ١٥١٤٩٣٤٤١١ طبقه سوم ، واحد صدور پروانه ارسال شود.

تذکر : رسیدگی به مدارک بر اساس تاریخ وصول و تکمیل مدارک، صورت خواهد پذیرفت. بنابراین متقاضیانی که در ارسال تسریع نمایند در اولویت رسیدگی به مدارک خواهند بود. و کسانی که ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال مدارک اقدام ننمایند ثبت نام آنان ، و انجام مراحل اداری با ثبت نام کنندگان فصل آتی انجام می پذیرد.

د- انتخاب شهر:

شما می توانید حد اکثر چهار شهر را در حوزه کانون مرکز پیشنهاد دهید.

تعیین شهر محل اشتغال با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد.

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت.

ه - اعلام نتیجه:

پس از ثبت نام اینترنتی ، ارسال مدارک و بررسی شرایط قانونی از سوی کانون در صورتی که نقصی وجود نداشته باشد درخواست ها رسیدگی خواهد شد و متعاقباً و با اعلام قبلی از طریق ارسال پیام کوتاه ، استعلامات از طریق سایت کانون در دسترس قرار خواهد گرفت.

به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی پاسخ داده نخواهد شد.

فایل راهنما ثبت نام متقاضیان ماده ٨ (بدون آزمون)

لینک ثبت نام مرحله اول متقاضیان ماده ٨ (بدون آزمون)

لینک ثبت نام مرحله دوم ( تکمیل فرم تقاضا) متقاضیان ماده ٨ ( بدون آزمون)
   تاریخ: ۱۰:۰۷ - ۲۰/۰۱/۱۴۰۲   بازدید: ۱۰۸۵