دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

آگهی اولین آزمون مرحله اول کارآموزی سال ١٤٠٣ (این آگهی قبلا در تاریخ ٢١/١/١٤٠٣ در سایت منعکس شده بود)
 
اصلاحی زمان برگزاری آزمون بر اساس درخواست اکثریت کارآموزان وکالت
آگهی اولین آزمون مرحله اول کارآموزی سال ١٤٠٣

(اصلاحی زمان برگزاری آزمون بر اساس درخواست اکثریت کارآموزان وکالت)

کارآموزانی که به میزان ٦٠ ساعت آموزشی مرحله اول کارآموزی را از ١٤ بهمن ماه ١٤٠٢ تا پنجم اردیبهشت سال ١٤٠٣ به طور کامل گذرانده اند مجاز هستند در اولین آزمون مرحله اول کارآموزی سال ١٤٠٣ به شرح زیر شرکت نمایند:

«باعنایت به امکان اصلاح ماده ٥٤ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٤٠٠ اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود»

زمان و نحوه برگزاری: روز پنجشنبه مورخ ٢١/٤/١٤٠٣

از ساعت ٨:٣٠ تا ١٠ دروس تشریحی به شرح زیر:

١- حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری، شیوه طرح دعوا و لایحه نویسی حقوقی

٢- حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی، شیوه طرح دعوا و لایحه نویسی در امور تجاری

٣- حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت جرائم تعزیری، شیوه طرح دعوا و لایحه نویسی کیفری

از ساعت ١١ تا ١٢:٣٠ دروس تستی به شرح زیر:

١- حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری

٢- حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی

٣- حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت جرائم تعزیری

از ساعت ١٤تا ١٥:٣٠ دروس تشریحی به شرح زیر:

١- مقررات انتظامی

٢- تنظیم قرارداد وکالت و روابط مالی با موکل و تعرفه حق الوکاله و حقوق و تکالیف مالیاتی وکلا

٣- اخلاق حرفه ای و وکالت معاضدتی و تسخیری

قبولی در آزمون مرحله اول منوط به کسب نصف نمره در حداقل پنج درس از شش درس و معدل کل دوازده از بیست خواهد بود. نحوه محاسبه نمره دروسی که به صورت تشریحی و تستی برگزار می گردد با نسبت پنجاه درصد تشریحی و پنجاه درصد تستی است.

کارت ورود به جلسه آزمون روز چهارشنبه مورخ ٢٠/٤/١٤٠٣ از ساعت ٨ صبح تا ١٣

محل برگزاری: امتحان در نشانی: تهران، متعاقبا اعلام خواهد شد

سرفصل ها، عناوین و منابع به شرح زیر است:

١- حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری، شیوه طرح دعوا و لایحه نویسی حقوقی

«مواد قانون مدنی راجع به عقود معین و ضمان قهری، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ و ١٣٧٦، قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده بـه شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥ و مواد ١ تا ٣٢٥ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ و مطالب ارائه شده در کلاس ها»

٢- حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی، شیوه طرح دعوا و لایحه نویسی در امور تجاری

«کلیه مواد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ و مواد ٢٢٣ تا ٣١٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد برات، سفته، چک قانون صدور چک و مطالب ارائه شده در کلاس ها»

٣- حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت تعزیرات، شیوه طرح دعوا و لایحه نویسی کیفری

«مواد ٤٩٨ تا ٧٢٨ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مواد معتبر قانون جرائم رایانه ای مصوب ١٣٨٨، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و مواد ١ تا ٤٦١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و مطالب ارائه شده در کلاس ها»

٤- مقررات انتظامی

«لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ١٤٠٠ و اصلاحیه ١١/٤/١٤٠٢و مطالب ارائه شده در کلاس ها»

٥- تنظیم قرارداد وکالت و روابط مالی با موکل و تعرفه حق الوکاله و حقوق و تکالیف مالیاتی وکلا

«مواد مرتبط قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦، آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ١٣٩٨ و مطالب ارائه شده در کلاس ها»

٦- اخلاق حرفه ای و وکالت معاضدتی و تسخیری

«منشور اخلاق حرفه ای وکالت مصوب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، قانون وکالت ١٣١٥، نظامنامه قانون وکالت، مواد مرتبط آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ١٤٠٠ و اصلاحیه ١١/٤/١٤٠٢و مطالب ارائه شده در کلاس ها»

دکتر وحید قاسمی عهد – نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
   تاریخ: ۱۲:۳۲ - ۲۴/۰۲/۱۴۰۳   بازدید: ۳۷