دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

حجتي: تشهير مجرمين به شكل سنتي، امري مطرود و منسوخ است
 
يك حقوقدان گفت: گردانندن مجرمين در سطح شهرها نوعي مجازات ترذيلي است كه نتايج زيان باري براي جامعه در پي دارد و اين دسته از مجرمين راه انتقام از جامعه را در پيش خواهند گرفت.
حجتي: تشهير مجرمين به شكل سنتي، امري مطرود و منسوخ است سيدمهدي حجتي در گفت وگو با ايسنا در رابطه با تصاوير اخير منتشره از گرداندن تعدادي از مجرمين در سطح شهر گفت: اينكه چنين اقدامي با دستور قضايي صورت گرفته و يا به صورت خودسر توسط مراجع انتظامي انجام شده است بايد معلوم شود. در قوانين كيفري فعلي ما چنين مجوزي به قضات و مراجع انتظامي داده نشده است.

وي با بيان اينكه تشهير مجرمين حتي در فقه اماميه و موازين شرعي نيز به صورت استثنايي تجويز شده و اصل بر حرمت آن است، گفت: فقها در برخي از جرايم مستوجب حد و در موارد محدودي در تعزيرات، تشهير برخي از مجرمين را تجويز كرده اند و حرمت آبروي مؤمن و ضرورت ستر و پوشاندن معاصي و گناهان، اقتضاء دارد كه از چنين اقدامي خودداري شود.

حجتي گفت: بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه هم در اصل 36 قانون اساسي و هم در مواد 10 و 2 قانون مجازات اسلامي مورد تصريح قرار گرفته است، نمي توان بيش از مجازاتي كه در قانون براي ارتكاب يك رفتار مجرمانه مورد پيش بيني قانونگذار قرار گرفته است، مجازات بيشتري بر مرتكب جرم اعمال كرد و تشهير مجرمين و گرداندن خفت بار ايشان در سطح شهرها، مجازات مضاعفي است كه علاوه بر مجازات قانوني جرم، بر مرتكب آن بار مي شود و فاقد منشاء قانوني است.

اين عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با تصريح بر اينكه گردانندن مجرمين در سطح شهرها نوعي مجازات ترذيلي است كه نتايج زيان باري براي جامعه در پي دارد، گفت: معمولاً اين دسته از مجرمين بعد از چنين مجازاتي، ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند و حيثيت و اندك آبرويي كه براي آنها باقي مانده بود نيز در اثر تشهير از بين مي رود؛ لذا هيچگاه به زندگي عادي اجتماعي باز نخواهند گشت و راه انتقام از جامعه را در پيش خواهند گرفت.

حجتي خاطر نشان كرد: اين شكل از تشهير در دنياي امروز، امري منسوخ و مطرود است و شيوه هاي ديگري جايگزين آن شده كه حتي در قوانين كيفري ما نيز مورد پيش بيني قرار گرفته است و در واقع تشهير را از حالت سنتي و كلاسيك آن خارج و به شكل نويني در قالب مجازات اصلي و تكميلي و از مجراي اطلاع رساني عمومي از طريق رسانه ها و به منظور تنوير افكار عمومي تجويز نموده است كه براي نمونه مي توان به نصب پلاكارد براي گران فروشان در محل كسب ايشان در قانون تعزيرات حكومتي ويا آگهي انتشار حكم قطعي محكوميت به درخواست شاكي بر مبناي ماده 27 قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين و يا انتشار حكم محكوميت محكومين در جرايد كه در قانون مجازات اسلامي مورد پيش بيني قرار گرفته است اشاره كرد.

اين كارشناس مسائل حقوقي افزود: فلسفه اصلي مجازات تشهير، بازدارندگي از انجام مجدد رفتار بزهكارانه توسط مجرم و ديگران است و در كنار آن، هدف از تشهير مجرم، شناساندن مجرم به ديگران و قربانيان احتمالي بعدي و پيشگيري از جرم است و اين هدف با انتشار موضوع در جرايد، بيشتر از تشهير فيزيكي و گرداندن مجرمان در شهر، اهداف مورد اشاره را تأمين مي كند.

حجتي در پايان گفت: گرداندن خفت بار مجرمين در شهر مخالف با اصل 39 قانون اساسي است كه به موجب آن تصريح شده است كه هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني و تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنين در تعارض با بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است كه طبعاً اين موارد بايد مورد توجه مقامات قضايي و انتظامي ذي ربط قرار گيرد.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۲:۳۱ - ۲۳/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۵