دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

لايحه انتخابات در مجلس يازدهم به سرانجام مي رسد؟
 
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس يازدهم از ضرورت اصلاح قانون انتخابات و آماده سازي طرحي در اين زمينه سخن مي گويند. اين در حالي است كه لايحه جامع انتخابات از اسفند سال 97 در مجلس بلاتكليف مانده است.
لايحه انتخابات در مجلس يازدهم به سرانجام مي رسد؟ تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس يازدهم از ضرورت اصلاح قانون انتخابات و آماده سازي طرحي در اين زمينه سخن مي گويند. اين در حالي است كه لايحه جامع انتخابات از اسفند سال 97 در مجلس بلاتكليف مانده است.

دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي در حالي تشكيل شده كه اكثر منتخبان اين دوره، انتقادات تند و تيزي نسبت به مجلس دهم و دولت يازدهم و دوازدهم دارند. نامه روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس به «حسن روحاني» كه با ادبيات تندي هم نگاشته شده بود و خط و نشان كشيدن براي دولت مصداقي از اين مسئله به چشم آمد. در اين نامه به روحاني توصيه شده بود از مسير هفت ساله برگردد اما اينكه بايد به كدام راه برود سخني گفته نشده بود.

از سوي ديگر، حمله به مجلس دهم سرفصل مشترك اقدامات تبليغي بسياري از منتخبيان دوره يازدهم در روزهاي قبل و بعد از آغاز به كار اين دوره از مجلس شوراي اسلامي بوده است. ترديدي در اين مسئله نيست كه مجلس دهم از كاستي هاي جدي رنج مي برد كه متاسفانه تا پايان هم اين آسيب ها استمرار پيدا كرد و نقد اين آسيب ها اقدام شايسته اي است اما اگر نقادان كه اكنون خود در جايگاه نمايندگي قرار دارند نتواند از آن آسيب ها دوري كنند متهم به شعار زدگي و رفتارهاي پووليستي خواهند شد. مردم از نمايندگان حرف و بيانيه نمي خواهند چرا كه اين اقدامات نيازي به حضور در مجلس ندارد بلكه اقدام علمي براي رفع مشكلات مطالبه مي كنند و اين امر بايد در رفتار نمايندگان ديده شود.

چرا لايحه جامعه انتخابات بررسي نمي شود؟

يكي از زمينه هاي نقد نمايندگان جديد به مجلس قبل عدم رسيدگي به طرح ها و لوايح و تعلل در اين زمينه بود كه باعث از بين رفتن زمان و به نوعي خنثي شدن اثراتي است كه قرار بود آن طرح ها و لوايح داشته باشند. همچنين موازي كاري در ارائه طرح ها هم از ديگر نقدهاي نمايندگان فعلي به ساكنان قبلي بهارستان است.

با وجود اين كه اين نقد چندان از حقيقت هم دور نيست اما نماينگان مجلس يازدهم خود قدم در اين مسير گذاشته و عزمي براي اصلاح اين مسئله ندارند. در حالي كه دولت لايحه جامع انتخابات را براي رفع كاستي قوانين فعلي و جلوگيري از پراكندگي قوانين در اسفند 97 با قيد دو فوريت به مجلس دهم ارائه كرده ولي اين لايحه متاسفانه در مجلس دهم رها شد. نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات به دنبال آماده كردن طرح ديگري هستند.

«محمدصالح جوكار» رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها مجلس يازدهم در مورد اصلاح قانون انتخابات گفته است: قانون انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها داراي اشكالات متعددي است و بر اين اساس، اصلاح قانون انتخابات از اولويت هاي اصلي ما جهت پيگيري در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها است...بر اين اساس، امسال كميسيون با همكاري وزرات كشور و شوراي نگهبان اصلاح قانون انتخابات شوراها و رياست جمهوري را در دستور كار خود قرار خواهد داد.

اين رويكرد مجلس يازدهم باعث شده كه «جمال عرف» معاون سياسي وزير كشور از مجلس بخواهد كه لايحه جامع انتخابات را مورد توجه قرار دهد. او در اين زمينه اظهار داشته است: لايحه جامع انتخابات در بهمن97 توسط دولت به مجلس دهم داده شد، ولي مجلس دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه اصرار كرديم كه لايحه در دستور مجلس قرار گيرد، مجلس طرح خود را دنبال كرد و مجلس دهم فرصت نكرد به لايحه بپردازد. اكنون خواهش من از مجلس يازدهم اين است كه به اين لايحه رسيدگي كند. وزارت كشور آماده همكاري با مجلس است.

علاوه بر لايحه جامع انتخابات طرح اصلاح قانون انتخابات كه در روزهاي پاياني مجلس دهم مطرح شد هم با اشكالات شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شده و نيازمند رفع اشكالات و ارسال مجدد به شوراي نگبهان براي تبديل به قانون است.

«محمدجواد كوليوند» رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس دهم، با اشاره به آخرين وضعيت بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات گفته است: اين طرح پس از بررسي و تصويب در مجلس، با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد. با توجه به گستردگي و حساسيت موضوع درباره اصلاح قانون انتخابات، بررسي نهايي و جمع بندي طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم امكان پذير نيست و به مجلس يازدهم موكول مي شود.

محتواي لايحه جامع و مزاياي آن

با توجه به وجود طرح و لوايح آماده در زمينه رفع اشكالات قوانين انتخاباتي كشور كه از توان كارشناسي همه نهادهاي دخيل استفاده شده است تلاش نمايندگان براي نوشتن طرح ديگر به جز هدر رفت وقت مغتم نمايندگي و ايجاد شائبه هايي مبني بر كار شعاري و جناحي، چه آورده اي براي مجلس يازدهم دارد؟ از سوي ديكر عدم توجه به اين لايحه و با توجه به تلاش نمايندگان براي رسيدن اصلاحات مجلس يازدهم به انتخابات 1400 اين فرصت اندك باعث شتاب زدگي و قانون نويسي معيوب خواهد شد.

لايحه جامع انتخابات طبق اعلام وزارت كشور با همكاري دولت، مجلس و مخصوصا مركز پژوهش هاي اين نهاد وكارشناسان شوراي نگهبان آماده شده و از نكات متمايز و برجسته اي برخوردار است كه مي تواند كاستي ها قوانين انتخاباتي را رفع كرده و خواست نمايندگان را محقق كند. توجه به شفافيت هزينه هاي انتخاباتي، برگزاري انتخابات الكترونيك و تدوين مجازات هاي متناسب با جرايم انتخاباتي، تجميع قانون انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراي شهر روستااز جمله بحث هاي جديد و ضروري در اين لايحه است.

همچنين تغيير اعضاي هيات هاي اجرايي هم در اين لايحه ديده شده است. در اين لايحه براي سياست گذاري كلان انتخابات، هيات اجرايي مركزي انتخابات با تركيب وزير كشور به عنوان رئيس هيات، وزير اطلاعات، دادستان كل كشور، يك نفر از دبيران كل احزاب به انتخاب خانه احزاب، يك نفر از اعضاي كانون وكلا به انتخاب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، يك نفر از مديران مسئول مطبوعات و خبرگزاري ها به انتخاب خودشان و يك نفر به عنوان نماينده تشكل هاي مردم نهاد پيش بيني شده است.

از ديد بسياري از ناظران سياسي نمايندگان اگر دغدغه رفع اشكالات قوانين انتخاباتي را دارند مي توانند به لايحه جامع انتخابات و طرح اصلاح قانون انتخابات توجه كرده و به جاي اختراخ چرخ از ابتدا از تجربيات مجلس گذشته در اين زمينه بهره بگيرند كه هم باعث تسريع اصلاح قانون انتخابات خواهد شد و هم اينكه نمايندگان مي توانند به مشكلات ديگر هم رسيدگي كرده و در راستاي تحقق مجلس كارآمد قدم هاي موثري بردارند.

برچسب ها
- مجلس يازدهم
- قانون انتخابات
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۰۸:۲۵ - ۰۳/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۴۵۰