دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز
 
نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز
نتایج نهایی ٣٢مین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر می باشد:

خانم ها و آقایان

نام خانوادگی

نام

شماره پروانه

تعداد رای

طالع

حسین

٩١١٩

٢٢٧١

نظری

سهیل

١٢٣٢٠

٢٠٨٧

پورنوری

دكترمنصور

١٩٨٢٥

١٧٧٣

حسینی

سیدكاظم

١٦٨٤٧

١٦١٢

غفاری فردوئی

محمدتقی

٧١٧٢

١٥٩٢

سنائی

التفات

٥٨٨٢

١٥٤٢

طاهری

دكترسهیل

١١٨٨٣

١٤٩٣

شاه محمدی

دكتر محمد

٨٤٣٠

١٤٩٠

حبیب زاده مؤمن

دكتر بهنام

١٠٩٢٠

١٤٨٢

قاسمی عهد

وحید

١٣٢٣٥

١٣٩٣

یاراحمدی

علی

٩٩٩٦

١٣٠٨

پاشاامیری

دكتر امین

١١١١٧

١٢٥٢

صدری خانلو

علی

٧١٨٨

١١٥٢

امینی

دكتر غلامرضا

٥٨٥٢

١١٠٦

فارسانی

فرشاد

١٥٦١٠

١٠٧٢

فرحناكیان

فرشید

١٢١١٤

١٠٧٢

صفادوست

حسن

١٣٥١٧

٩٩٩

سرداری زاده

اكبر

٤١١٣

٩٥٩

بهنامی

ریحانه

١٩٥٩٥

٩٢٨

حسینی

سیدعلیرضا

٢٥١٣٢

٩٢٥

كریمی لاریمی

علیرضا

٦٩٢٤

٩١٥

عبدی

مهران

٢١٠٦٤

٨٤٥

عبدالهی لاشكی

دكترعارف

٧٢٠٨

٨٠٢

تعالی

زینب

١٣٦٨٧

٧٦٨

رجب پور

سهیلا

٦٠٣٦

٧٦١

سرتیپی

حسین

١١١٨١

٧٠١

فیروزمند

لیلا

١٨٣٢٦

٦٦٩

ریاضت

دكتر زینب

١٩٠٣٣

٦٣٧

اسدی

رضا

٨٣٠٩

٦١٦

محبی نوگورانی

اباذر

٦٢٤١

٥٧١

صیادیان

احمد

٦٦٩١

٥٤٠

ساعتچی یزدی

حسین

٦٥٢٢

٥٣٥

ساعد

محمد جعفر

١٢٦٠٤

٥٠٨

شجاع

علیرضا

٢١١٩٠

٤٨٨

غلامی

ابوالفضل

١٩٩٧٦

٤٦٧

حنیف زادگان

امیرفرهاد

١٨٣٧١

٤٤١

شاهنظری كرباسرایی

علی اكبر

١١٥٨٠

٤١٤

رسول زاده فرساد

دكتر علی

٦٠٩٠

٤٠٥

كاظمی

یاشار

١٥٩٦٣

٤٠٣

خرمشاهی

بابك

١٣٧٨٦

٣٥٥

براتی طرقی

مجید

١٣٤٥٢

٣٣٦

حجازی

سیدامرالدین

٩٧٩٦

٣٣٥

سلوكی

اسماعیل

٩٧٢٣

٣٢٦

مددی

صادق

٨٨٢٦

٣٢٦

جلیلوند

محسن

١٢٩٧٤

٣١٣

سالاركیا

محمود

٢٠٤٠٧

٣٠٦

مركزی

حسین

١٣١٤٠

٣٠١

جعفر پور

دكتر كوروش

١٥٦٨٦

٢٩٤

رسولی

حسن

٢٠٢٩٠

٢٥٥

شفیعی برزی

میثم

١٣٢١٣

٢٥٠

مهرورز

بیژن

٦٦١٨

٢٤٦

عباسی فرج زاده

رضوان

١٩٧٠٠

٢٣٣

حسن پور اله حق

حسین

١١٠٥٤

٢٢٣

صادقی سراجی

مهران

٥٩٣٩

٢١٦

لطفی زاده اطهر

وجیه اله

٧٥٨٠

٢١٠

سلطان احمدی

جلال

٨٦٧٨

٢٠٦

سلمانی

مجید

٥٥٩٠

١٦٣

امینی

سیدحجت الله

٢٦٤٢٣

١٥٦

توسلی كجانی

حمید

٢٠٩٥٢

١٥٣

خوارزمی

دكتر لیلا

١٦٦٣٦

١٤٨

عربی

محمدرضا

١٣٣٢١

١٤٤

مجیدی زنگ ابادی

مهدیه

١٤٧٠٠

١٤٤

حجتی سعیدی

امیررضا

١٣٨١٠

١٤٣

كریمی فارسی

سیدمهدی

١٨٥٤٧

١٤٣

امامی

باقر

١٢٢٠٣

١٤١

میرزاحسینی

حبیب اله

٩٢٦١

١٣٨

موسوی

طاهره سادات

٢٠٣٦٢

١٣٤

شاكرمی

محسن

٢٨٢١٢

١٢٧

مختاری

مجید

٨١٣٦

١٠٧

وكیلی اجود

عباس

٧٠٢٥

١٠٤

میرصانع

سیدمسعود

١٦٨٥٠

١٠٣

نوابی

زهرا

٩٩٤٧

١٠٣

مجیدآبادی

فرهاد

١٥٠٨٠

٨٧

عوضی فرد

بهناز

٢١٤٥٩

٧٤

درویش

دكترعلیرضا

١٥١٤٢

٤٤

اعتماد نیا

مجتبی

١٧٦٧٥

٤٣

وحیدی

دكترغلامحسین

٩٧٠١

٤١

محمدی تشكری

آرش

١٢١١٧

٢٥هیات نظارت بر انتخابات كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۰۱:۵۸ - ۱۲/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۶۲۴