دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

دیروز روز سختی برای كانون وكلا بود و اتخاذ تصمیم برای گذار از آن بسیار سخت تر.
 
تصمیم بر تعطیلی كانون در ساعت 12/30 دقیقه صرفا برای جلوگیری از كشیده شدن تجمع به داخل كانون و متعاقب ان مداخله و ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به كانون به عنوان خانه همه وكلا و درگیری و اتفاقات بعدی كه همه واقف بر آن هستیم،بود. بدون شك اگراین تصمیم سخت گرفته نمی شد امروز شاهد اتفاقات تلخ و ...
همكاران گرامی
دیروز روز سختی برای كانون وكلا بود و اتخاذ تصمیم برای گذار از آن بسیار سخت تر.

تصمیم بر تعطیلی كانون در ساعت 12/30 دقیقه صرفا برای جلوگیری از كشیده شدن تجمع به داخل كانون و متعاقب ان مداخله و ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به كانون به عنوان خانه همه وكلا و درگیری و اتفاقات بعدی كه همه واقف بر آن هستیم،بود. بدون شك اگراین تصمیم سخت گرفته نمی شد امروز شاهد اتفاقات تلخ و ناگوار غیرقابل جبران بودیم. از همه شما بدلیل درك شرایط حاكم بر نهاد مستقل وكالت سپاسگزاریم.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۲۳:۳۸ - ۲۱/۰۷/۱۴۰۱   بازدید: ۱۴۰