دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

حسن صفادوست به عنوان رییس كانون وكلای دادگستری مركز انتخاب شد
 
همچنین در انتخابات هیات رئیسه سی و دومین دوره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، آقایان سهیل نظری و محمد شاه محمدی به عنوان نواب رییس و بهنام حبیب زاده مومن و علی صدری خانلو به عنوان بازرس و همچنین علی یاراحمدی و فرشید فرحناكیان به
حسن صفادوست به عنوان رییس كانون وكلای دادگستری مركز انتخاب شد.

حسن صفادوست با 10 رای از 12 رای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز به عنوان رییس این كانون به مدت یك سال منصوب شد.

همچنین در انتخابات هیات رئیسه سی و دومین دوره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، آقایان سهیل نظری و محمد شاه محمدی به عنوان نواب رییس و بهنام حبیب زاده مومن و علی صدری خانلو به عنوان بازرس و همچنین علی یاراحمدی و فرشید فرحناكیان به عنوان منشی هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز انتخاب شدند.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز.
   تاریخ: ۱۳:۱۰ - ۰۱/۰۸/۱۴۰۱   بازدید: ۱۲۰