دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجموعه مصوبات دوره سی ودوم هیأت مدیره - جلسه سوم تا دهم
 
مجموعه مصوبات دوره سی ودوم هیأت مدیره - جلسه سوم تا دهم


كانون وكلای دادگستری مركز

مجموعه مصوبات دوره سی ودوم هیأت مدیره

جلسه سوم تا دهم

كارگروه ها

مصوبه: هیأت مدیره پس از بحث و تبادل نظر موضوع «تشكیل كارگروه سه نفره اعضای هیأت مدیره برای مدت یك سال در مورد مشكلات قضایی همكاران با اختیار استفاده از سایر همكاران مؤثر و ارائه گزارشی از عملكرد و پیشنهادات راجع به نوع و نحوه حمایت به هیأت مدیره» به اتفاق آراء تصویب نمودند. آقایان صدری خانلو، حبیب زاده مؤمن و خانم بهنامی به اتفاق آراء به عضویت این كارگروه انتخاب شدند.( جلسه ٣ - مورخ ١٤٠١/٠٨/٠٣)

مصوبه: مقرر گردید كه آقایان رضایی و دیگر اعضا با كارگروه آقایان كامیار، اشرافی، نقره كار و حبیبی نسبت به ارائه گزارشی از كار خود به عنوان هماهنگ كننده امور كمیسیون ها و كارگروه در خصوص موارد اصلاحی تا 16 آبان 1401 نسبت به گزارشی از كارهای محوله اقدام نمایند. (جلسه ٤ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٠٨)

مصوبه: اصل طرح ساختار كمیسیون ها و ادارات و تأسیس مركز پژوهش های كانون وكلای دادگستری مركز با تعیین كارگروهی(آقایان پاشاامیری، قاسمی عهد، حسینی، نظری، رضایی چیانه و خانم بهنامی و دبیر كارگروه نیز آقای پاشاامیری) جهت ارائه نظر ظرف دو هفته و قابل تمدید با اكثریت آراء هیأت مدیره تصویب گردید. (جلسه ١٠ – ١٤٠١/٠٨/٢٩)

قوه قضائیه

مصوبه: مقرر گردید آقای امینی به عنوان رابط كانون وكلای مركز با قوه قضائیه قبول مسئولیت نمودند. (جلسه ٦ - ١٤٠١/٠٨/١٥)

كمیسیون ها

مصوبه: آقایان پاشاامیری، صدری خانلو و قاسمی عهد به اتفاق آرا اعضای هیأت مدیره به عنوان اعضای كمیسیون صدور پروانه انتخاب شدند. (جلسه ٦ - ١٤٠١/٠٨/١٥)

مصوبه: آقایان امینی، طالع، فارسانی، سردار زاده، یاراحمدی و خانم بهنامی به اتفاق آراء از سوی اعضای هیأت مدیره به عنوان اعضای كمیسیون نقل و انتقال انتخاب شدند. (جلسه ٦ - ١٤٠١/٠٨/١٥)

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء نسبت به تشكیل كمیسیون آموزش در اسكودا ابراز مخالفت كردند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

اسكودا

مصوبه: مصوبات شورای اجرایی اسكودا مورخ ١٤٠١/٠٧/٢٧تعیین نمایندگان كانون مركز در 5 پنل اسكودا جهت اجلاس مازندران با اكثریت آرا به تصویب رسید. (جلسه ٥ – ١٤٠١/٠٨/١٠)

مصوبه: پنل های تخصصی همایش اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با میزبانی مازندران:

آزمون و اختبار: آقایان نظری و فرحناكیان

یك سان سازی امور مشترك كانون ها: آقایان دكتر امینی و طالع

آسیب ها، چالش ها و راهكارهای نهاد وكالت: آقایان فارسانی و صدری خانلو

انفورماتیك: آقایان دكترشاه محمدی و یاراحمدی

رسانه و روابط عمومی: آقایان دكتر پاشاامیری و حبیب زاده مؤمن

(جلسه ٥ – ١٤٠١/٠٨/١٠)

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء نسبت به تشكیل كمیسیون آموزش در اسكودا ابراز مخالفت كردند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

جشن استقلال

كانون وكلای دادگستری

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء با برگزاری مراسم جشن استقلال كانون وكلا در تاریخ ١٤٠١/١٢/٠٧در سالن وزارت كشور با حداكثر تلاش ممكن برای اخذ تخفیف ممكن اقدام گردد.

(جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

صدور پروانه و آزمون

مصوبه: هیأت مدیره پس از بحث و تبادل نظر موضوع دستور اول (اعلام اسامی پذیرفته شدگان كارآموزی سال ١٤٠١) با قید اعلام رتبه بر اساس قانون با ١١ رأی موافق و مخالفت جناب آقای قاسمی عهد به جهت عدم تطبیق با روال گذشته تصویب گردید. ( جلسه ٣ - مورخ ١٤٠١/٠٨/٠٣)

مصوبه: به پذیرفته شدگان آزمون ١٣٩٩ تا پایان دی ماه ١٤٠١ جهت تكمیل پرونده مهلت داده شد و این مهلت قابل تمدید نمی باشد لذا مراتب به اتفاق آراء توسط هیأت مدیره تصویب گردید.

(جلسه ١٠ – ١٤٠١/٠٨/٢٩)

مصوبه: مدت كارآموزی كارآموزان كلیه كانون ها كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده و مجدداً اگر پذیرفته شده اند كاملاً قابل قبول است ولی كارآموزان سایر كانون ها به جز كانون مركز كه حتی اگر در امتحان اختبار در كانون محل كارآموزی خود پذیرفته شده اند مجدداً باید در اختبار كانون مركز شركت كنند. صدور پروانه كاراموزی كانون مركز منوط به انتقال سوابق كارآموزی از كانون قبلی است. (جلسه ١٠ – ١٤٠١/٠٨/٢٩)

مصوبه: هیأت مدیره مقرر نمود كه وضعیت كارآموزانی كه در آزمون ١٤٠٠ شركت كرده اند مجدداً پذیرفته شده اند و قبل از اعلام نتایج آزمون در تحلیف شركت كرده اند و پروانه پایه یك دریافت نموده اند جهت بررسی به كمیسون مشترك و تخصصی كارآموزی عودت داده شود.

(جلسه ١٠ – ١٤٠١/٠٨/٢٩)

كارآموزی

مصوبه: هیأت مدیره با اخذ هزینه متناسب جهت برگزاری تكالیف كانون مركز در قبال كارآموزان وكالت با اكثریت آراء موافقت گردید. احد مخالفان آقای حبیب زاده بودند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

مصوبه: هیأت مدیره با اكثریت آراء تصویب نمود جناب آقای اشرافی و عسكری راد حداكثر با مبلغ ٥ میلیون تومان جهت برگزاری تكالیف كانون، كارآموزان وكالت تفویض اختیار پذیرش دارند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

آیین نامه ها

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء تصویب نمودند كه جناب اشرافی و عسكری راد در خصوص افزایش حق الوكاله پرونده های معاضدتی و تسخیری به میزان حداقل حق الوكاله مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوكاله مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوكاله وكلای دادگستری در پرونده های حقوقی و كیفری تفویض اختیار پذیرش دارند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

اختبار

نتایج دومین اختبار ١٤٠١ به شرح ذیل به اتفاق آراء هیأت مدیره، تصویب گردید:

دعوت شدگان: ٢٧٧ نفر

قبول شدگان: ٢٥٦ نفر

مردود: ١٠ نفر

غایب: ١١ نفر

(جلسه ٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٢)

زمان سومین اختبار ١٤٠١ به تاریخ ٢٢ و ٢٣ دی ماه ١٤٠١ به اتفاق آراء هیأت مدیره، تصویب گردید. (جلسه ٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٢)

مصوبه : اشخاص ذیل به اتفاق آراء هیأت مدیره به عنوان اساتید سومین اختبار ١٤٠١ مشخص شدند:

حقوق مدنی: محمود حبیبی، جمشید نورشرق، مهدی حاجیان.

آئین دادرسی مدنی: علیرضا كریمی لاریمی، عطالله مرادی، حسن داوودی.

حقوق تجارت: یوسف پاشایی، هوشنگ پوربابائی، ستار زركلام.

حقوق جزا: مهدی حجتی، امیرحسن نیازپور، بهنام جباری.

آئین دادرسی كیفری: بهنام حبیب زاده مؤمن، علی صدری خانلو، رضا آشوری.

حقوق ثبت: عباس ظهیری، علی یاراحمدی، حسینعلی صالحی. (جلسه ٩ –مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

تحلیف

مصوبه: هیأت مدیره مقرر نمود مراسم تحلیف در تاریخ ٢٤ آذر ماه ١٤٠١ برگزار گردد.

(جلسه ٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٢)

متفرقه

مصوبه: هیأت مدیره با اكثریت آراء تصویب كرد جناب اشرافی و جناب عسكری راد، بین ٥٠٠ هزار تومان تا یك میلیون جهت رسیدگی به پرونده های انتظامی تفویض اختیار پذیرش دارند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)

مصوبه: هیأت مدیره به اتفاق آراء سیدعلیرضا حسینی به عنوان رابط خود با شورای تشكل ها انتخاب نمودند. (جلسه ٩ – مورخ ١٤٠١/٠٨/٢٤)
   تاریخ: ۱۹:۵۵ - ۱۱/۱۰/۱۴۰۱   بازدید: ۴۹۵