دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

آگهی جلسات آموزشی مرحله اول کارآموزی قبول­ شدگان سال ١٤٠٢
 
گروه چهارم
آگهی جلسات آموزشی مرحله اول کارآموزی قبول شدگان سال ١٤٠٢ (گروه چهارم)

کانون وکلای دادگستری مرکز برای قبول شدگان آزمون سال ١٤٠٢ که پرونده های ایشان تکمیل می باشد بر اساس موضوع بند یک ماده ٥٤ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٤٠٠، جلسات آموزشی مرحله اول کارآموزی در ٦٠ ساعت را در یک گروه با ظرفیت محدود و به شرح زیر برگزار می نماید. به مشمولان که مجاز به شرکت در این دوره شده اند پیام اختصاصی ارسال می شود. به موجب قوانین و مقررات، شرکت در تمامی جلسات الزامی است بنابراین ضرورت دارد متقاضیان برنامه خود را به نحوی تنظیم نمایند که در هیچ یک از جلسات غیبت نکنند. مکان برگزاری ، نحوه و نوع شرکت در جلسات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

روز

تاریخ

درس

ساعت برگزاری

آئین گشایش و معارفه

١٠:٣٠-٨:٣٠شنبه

٨/٢/١٤٠٣

آشنایی با تاریخچه و ساختار کانون وکلا و IBA

١٢:٣٠-١٠:٣٠اخلاق حرفه ای

١٤:٣٠-١٢:٣٠

یکشنبه٩/٢/١٤٠٣

آشنایی با مقررات انتظامی

١٠:٣٠-٨:٣٠حقوق و تکالیف مالیاتی وکلا

١٢:٣٠-١٠:٣٠تنظیم قرارداد وکالت و روابط مالی با موکل و آشنایی با تعرفه حق الوکاله

١٤:٣٠-١٢:٣٠دسترسی به عدالت قضایی با تاکید بر وکالت معاضدتی و تسخیری

١٠:٣٠- ٨:٣٠دوشنبه

١٠/٢/١٤٠٣

نقش و کارکرد گروهی در وکالت و نقش موسسات حقوقی

١٢:٣٠-١٠:٣٠آشنایی با سامانه های الکترونیک قضایی و قرارداد الکترونیکی و پروفایل وکلا

١٤:٣٠-١٢:٣٠شرح وظائف کارآموزی بر اساس مقررات ناظر بر وکالت دادگستری

١٠:٣٠-٨:٣٠سه شنبه

١١/٢/١٤٠٣

پرونده خوانی حقوقی و شیوه تنظیم لوایح حقوقی

١٢:٣٠-١٠:٣٠پرونده خوانی کیفری و شیوه تنظیم لوایح کیفری

١٤:٣٠-١٢:٣٠حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری

١٠:٣٠-٨:٣٠چهارشنبه

١٢/٢/١٤٠٣

حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری

١٢:٣٠-١٠:٣٠حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری

١٤:٣٠-١٢:٣٠حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری

١٠:٣٠-٨:٣٠یکشنبه

١٦/٢/١٤٠٣

حقوق مدنی کاربردی در وکالت با محوریت عقود معین و ضمان قهری

١٢:٣٠-١٠:٣٠شیوه طرح دعاوی حقوقی و همچنین طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

١٤:٣٠-١٢:٣٠حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت تعزیرات

١٠:٣٠-٨:٣٠دوشنبه

١٧/٢/١٤٠٣

حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت تعزیرات

١٢:٣٠-١٠:٣٠حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت تعزیرات

١٤:٣٠-١٢:٣٠حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت تعزیرات

١٠:٣٠-٨:٣٠سه شنبه

١٨/٢/١٤٠٣

حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت تعزیرات

١٢:٣٠-١٠:٣٠شیوه طرح شکایت کیفری

١٤:٣٠-١٢:٣٠حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی

١٠:٣٠-٨:٣٠چهارشنبه

١٩/٢/١٤٠٣

حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی

١٢:٣٠-١٠:٣٠حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی

١٤:٣٠-١٢:٣٠حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی

١٠:٣٠-٨:٣٠پنجشنبه

٢٠/٢/١٤٠٣

حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت های سهامی

١٢:٣٠-١٠:٣٠

آشنایی با فن بیان و اصول و فنون مذاکره

١٤:٣٠-١٢:٣٠


دکتر وحید قاسمی عهد -نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
   تاریخ: ۰۹:۱۴ - ۲۱/۰۱/۱۴۰۳   بازدید: ۳۹