دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتگو با روابط عمومي كانون مركز اعلام كرد مصوبه هيئت مقررات زدايي وزارت اقتصاد و دارايي مبني بر الزام كانون وكلا به بارگذاري پروانه وكالت در سامانه مجوزهاي كسب و ...
 
به گفته دكتر جليل مالكي متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين استنباط اشتباه به وجود آمده بود كه به موجب اين قانون حرفه وكالت كسب و كار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادي
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتگو با روابط عمومي كانون مركز اعلام كرد مصوبه هيئت مقررات زدايي وزارت اقتصاد و دارايي مبني بر الزام كانون وكلا به بارگذاري پروانه وكالت در سامانه مجوزهاي كسب و كار وزارت دارايي توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد.
به گفته دكتر جليل مالكي متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين استنباط اشتباه به وجود آمده بود كه به موجب اين قانون حرفه وكالت كسب و كار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادي اصل 44 قانون اساسي قرار گرفته است. متاسفانه عليرغم اعلام مكرر كانون وكلاي دادگستري مبني بر اينكه ماهيت حقوقي وكالت دادگستري كاسبي و سوداگري نيست، هيئت مقررات زدايي در يك اقدام شگفت انگيز و بدون توجه به دفاعيات ما طي مصوبه اي كانون وكلا را ملزم به بارگذاري پروانه وكالت دادگستري در درگاه مجوزهاي كسب و كار وزارت دارايي كرد. همانگونه كه كرارا اعلام كرده بوديم كه وكالت كسب و كار نيست براي اثبات عدم شمول قانون اقتصادي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بر حرفه وكالت ، كانون وكلاي دادگستري مركز بلافاصله مبادرت به تقديم دادخواست ابطال مصوبه هيئت مقررات زدايي به ديوان عدالت اداري كرد . دعوي كانون وكلا پس از ابلاغ به وزارت دارايي و وصول پاسخ آن وزارتخانه ابتدا در هيئت تخصصي مربوطه رسيدگي و اين هيئت پس از بررسي دقيق و مفصل با اكثريت آراء نظر به ابطال مصوبه داد و سپس بعد از ظهر امروز مورخه ١٤٠٠/١٢/١٤ هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري با پذيرش دفاعيات كانون وكلاي دادگستري مركز مبادرت به ابطال مصوبه هيئت مقررات زدايي از زمان صدور كرد و بدين ترتيب ادعاي به حق كانون وكلاي دادگستري مبني بر كسب و كار نبودن حرفه وكالت با رأي عالمانه قضات شريف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اثبات رسيد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
   تاریخ: ۱۹:۱۸ - ۱۴/۱۲/۱۴۰۰   بازدید: ۲۳۶