دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در گفتگو با روابط عمومی كانون مركز اعلام كرد مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر الزام كانون وكلا به بارگذاری پروانه وكالت در سامانه مجوزهای كسب و ...
 
به گفته دكتر جلیل مالكی متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی این استنباط اشتباه به وجود آمده بود كه به موجب این قانون حرفه وكالت كسب و كار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادی
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در گفتگو با روابط عمومی كانون مركز اعلام كرد مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر الزام كانون وكلا به بارگذاری پروانه وكالت در سامانه مجوزهای كسب و كار وزارت دارایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گفته دكتر جلیل مالكی متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی این استنباط اشتباه به وجود آمده بود كه به موجب این قانون حرفه وكالت كسب و كار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته است. متاسفانه علیرغم اعلام مكرر كانون وكلای دادگستری مبنی بر اینكه ماهیت حقوقی وكالت دادگستری كاسبی و سوداگری نیست، هیئت مقررات زدایی در یك اقدام شگفت انگیز و بدون توجه به دفاعیات ما طی مصوبه ای كانون وكلا را ملزم به بارگذاری پروانه وكالت دادگستری در درگاه مجوزهای كسب و كار وزارت دارایی كرد. همانگونه كه كرارا اعلام كرده بودیم كه وكالت كسب و كار نیست برای اثبات عدم شمول قانون اقتصادی اجرای سیاست های كلی اصل 44 بر حرفه وكالت ، كانون وكلای دادگستری مركز بلافاصله مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری كرد . دعوی كانون وكلا پس از ابلاغ به وزارت دارایی و وصول پاسخ آن وزارتخانه ابتدا در هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی و این هیئت پس از بررسی دقیق و مفصل با اكثریت آراء نظر به ابطال مصوبه داد و سپس بعد از ظهر امروز مورخه ١٤٠٠/١٢/١٤ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دفاعیات كانون وكلای دادگستری مركز مبادرت به ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی از زمان صدور كرد و بدین ترتیب ادعای به حق كانون وكلای دادگستری مبنی بر كسب و كار نبودن حرفه وكالت با رأی عالمانه قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اثبات رسید.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۹:۱۸ - ۱۴/۱۲/۱۴۰۰   بازدید: ۵۸۸