دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

كانون وكلا، كمك حال استان در رفع مشكلات باشد
 
استاندار قزوين گفت: كانون وكلا مي تواند به واسطه اِشرافيت بر قانون و برخورداري از نگاه جامع با ارائه نظر در جمع سپاري ها كمك رسان خوبي براي رفع مشكلات استان باشد.
كانون وكلا، كمك حال استان در رفع مشكلات باشد
استاندار قزوين گفت: كانون وكلا مي تواند به واسطه اِشرافيت بر قانون و برخورداري از نگاه جامع با ارائه نظر در جمع سپاري ها كمك رسان خوبي براي رفع مشكلات استان باشد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز قزوين، محمد مهدي اعلايي، استاندار قزوين در نشست با اعضاي كانون وكلاي استان كانون وكلا، كمك حال استان در رفع مشكلات باشداظهار داشت: پيشبرد توسعه در استان نيازمند نظرات كارشناسي شده توسط صاحب نظراني است كه با نگاهي جامع؛ دغدغه مند پيشرفت استان باشند، از اين جهت با برپايي جمع سپاري در حوزه هاي مختلف به دنبال استفاده از نظرات كارشناسان در راستاي رفع مشكلات و نواقص موجود در استان هستيم و در اين ميان كانون وكلا هم مي تواند عاملي موثر در تسريع اتخاذ تصميمات كارشناسي شده توسط تيم مديريتي استان باشد.

استاندار قزوين به محاسن جمع سپاري و لزوم اجراي آن اشاره و تأكيد كرد: خوشبختانه مسائل و مشكلات استان توسط جمع سپاري در حوزه هاي گوناگون در حال شناسايي و بررسي است تا مسئولان ضمن اِشراف نسبت به درصد محاسن و معايب اجراي يك پروژه و تصميم گيري در خصوص آن دلايل اجرا و يا عدم آن را در جامعه تبيين نمايند.

اعلايي، كانون وكلا را ظرفيتي حائز اهميت دانست و درباره همكاري با اين كانون تصريح كرد: كانون وكلا با تحركاتي كه در روند فعاليت هاي خود نشان داده مشخص است در حال ريل گذاري و حركت به سمت پيشرفت است كه اين امر را مي توان ظرفيتي حائز اهميت برشمرد لذا تيم مديريتي استان آمادگي خود را نسبت به همكاري در حوزه هاي مرتبط به منظور حفظ منافع عامه اعلام مي نمايد.
   تاریخ: ۱۹:۵۸ - ۱۹/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۲۷